Oljefondet nestleder Norges bank
Oljefondet nestleder Norges bank

Nedgang på 85 milliarder for oljefondet

Publisert

Første kvartal 2016 var også første gang det ble gjort uttak fra fondet.

Oljefondet fikk en negativ avkastning på 0,6 prosent i første kvartal av 2016. Det tilsvarer en nedgang på 85 milliarder kroner.

– De første to månedene i 2016 var preget av høy markedsvolatilitet og bekymring for oppbremsing i Kina. Denne uroen avtok betydelig i mars, sier Trond Grande, nestleder i avdelingen som forvalter Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet.

Aksjeinvesteringene ga i årets første kvartal en avkastning på minus 2,9 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 3,3 prosent. Investeringer i eiendom fikk en avkastning på minus 1,3 prosent.

En positiv avkastning for fondets renteinvesteringer bidro til å begrense nedgangen i første kvartal.

– Fallende rentenivåer ga en kursgevinst på obligasjonsinvesteringene. Dette er imidlertid negativt for de langsiktige utsiktene og fremtidig avkastning på renteinvesteringene, sier Grande.

Første uttak

Det første kvartalet var også første gang penger ble tatt ut av fondet. Uttaket var på 25 milliarder kroner.

At kronekursen styrket seg mot hovedvalutaene i løpet av kvartalet, bidro til å svekke fondets verdi med 286 milliarder kroner.

Fondet utgjorde totalt 7.079 milliarder kroner 31. mars. 59,8 prosent av fondet var investert i aksjer, 37,0 prosent i rentepapirer og 3,1 prosent i eiendom

Reklame

https://vimeo.com/157152222