Edvard Grieg løfter Lundin

Publisert

Lundin-sjefen tror på rebalansering av markedet. 

Lundin la i dag frem sin rapport for årets første kvartal, som også var selskapets første hele kvartal med produksjon på Edvard Greig-feltet.

Sammenlignet med samme periode i fjor har selskapets resultater økt kraftig, blant annet har den totale produksjonen økt fra 25.800 fat per dag i førtse kvartal 2015 til 62.400 fat per dag i første kvartal 2016.

Omsetningen har også økt fra 121,3 til 191,3 millioner dollar.

I følge E24 har konsernsjef Alex Schneiter troen på at det store oljeoverskuddet i markedet — som bidrar til å presse oljeprisen nedover —  skal bedre seg allerede i år.

– Det har virkelig vært en utfordrende og givende periode på samme tid. Selv om vi har sett en ekstrem volatilitet i oljeprisene, mener jeg at det er trolig at vi får en rebalansering i tilbud og etterspørsel i andre halvår 2016 som følge av betydelige underinvesteringer og prosjektutsettelser i vår industri, både på land og offshore, sier Schneiter.