Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE
Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE

Vindturbinene på havet blir mye større enn vindturbinene på land

Det gjør det mulig å få lønnsomheten for havvind opp.

Publisert   Sist oppdatert

Denne uken arrangeres energy:connected i regi av Subsea Valley. enerWE er tilstede og vi tok en prat med Torbjørn Andersen, Head of communication East Norway i Kværner.

Torbjørn Andersen forteller til enerWE at Kværner fortsatt kommer til å fokusere på å gjennomføre prosjekter i olje- og gasssegmentet, men at de også vokser innen nye segmenter, blant annet innen havvind og prosessanlegg på land.

Han forteller at det er en del likhetstrekk som de tar med seg når det gjelder havvind.

- Først av alt så er det marine strukturer som skal stå ute i krevende forhold. Det er vi gode på å prosjektere og bygge. Dette tar vi med oss fra olje- og gass.

Han forklarer videre at det å allerede være totalleverandør til olje- og gass også gir fordeler.

- Det å sette sammen leveranser til en total pakke det sparer kostnader. Det gjør at du får ned gjennomføringskostnadene og gjennomføringstiden. Det er viktig for offshore vind, der det er behov for å få ned kostnadene.

Landbasert vindkraft vokser, men aktørene på land går sjelden ut offshore.

- Offshoredelen krever på noen områder litt andre løsninger. Når det er sagt ser vi at noe av teknologien utviklet på land også blir tatt med offshore. Men landbasert vind har mindre turbiner enn det man kan ha på havet. Det gjør det mulig å få lønnsomheten for havvind opp. Det er bra for de som eier anleggene og det er bra for forbrukerne.

Samtidig så gir større turbiner nye utfordringer.

- Man må utvikle nye løsninger når det gjelder understellene slik at disse kan bære de store turbinene. Det gjelder både bunnfast havvind og flytende havvind.

Torbjørn Andersen forteller at de tar med seg kompetanse fra olje- og gassindustrien med tanke på understellene. I tillegg tar de med seg kompetanse som de har på dekk.

- Mange av vindparkene skal ligge langt fra land, gjerne mer enn 100 kilometer fra land. For ikke å tape energi ved overføringen må du ha konverterplattformer som samler strøm fra mange forskjellige vindturbiner og konverterer mellom likestrøm og vekselstrøm før overføring til land.

Han forklarer at disse konverteringsplattformene har mange likhetstrekk med olje- og gassplattformer.

- Her kan vi også bruke kompetansen vi i Kværner har fra olje- og gass.

Rundt hver konverteringsplattform kan det ligge mer enn 150 vindturbiner.

- Her må vi se på muligheten til industrialisering og serieproduksjon. Dette har vi vært med på å bygge ut i Europa, og vi tar med oss erfaringen med serieproduksjon videre.

Equinor jobber seg frem mot investeringsbeslutning med tanke på Hywind Tampen, der vindturbiner skal forsyne plattformer med fornybar strøm.

- Vi ser uansett et stort og voksende marked internasjonalt, og det er spennende. Men vi vet at det er viktig med et betydelig hjemmemarked for å få til industrialisering der de forskjellige industrielle aktørene kan jobbe sammen og utvikle løsninger. Derfor er Hywind Tampen viktig, avslutter han.