Kværner får mer Njord-arbeid

Publisert

Kværner sier i en pressemelding at under eksisterende rammeavtale for oppgradering av Njord A har Statoil tildelt Kværner et pre EPC-oppdrag som inkluderer forberedelser og dokking av plattformen. Estimert verdi på jobben er på omlag 350 millioner kroner.

1. april inngikk Kværner en rammeavtale med Statoil for oppgradering av den halvt nedsenkbare plattformen Njord A.

Prosjektgjennomføringsplanen legger til grunn at Statoil har opsjon på å igangsette gjennomføringen av ytterligere faser. Opsjonen for front-end engineering og design (FEED) ble erklært samtidig som rammeavtalen ble inngått.

Opsjonen som nå er erklært gjelder forberedelser til ombygging og gjennomføring av dokking av plattformen, som blant annet inkluderer fjerning av boretårn, flammebom, livbåtarrangement og inspeksjon. Prefabrikasjon av tidskritiske elementer, i hovedsak to pongtonger som skal øke plattformskrogets flyteevne, er også en del av arbeidet.

Plattformen ligger nå til kai ved Kværner, hvor den vil ligge til boretårn, flammebom og livbåter er tatt av. Parallelt med dette vil fabrikasjonen av de to nye pongtongene pågå. Riggen er ventet å bli liggende ved kai ut august 2017.

Njord A ble levert fra daværende Aker Stord i 1997.