Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Kværner konsernsjef:
— Ordrereserven vår er god, og alle prosjekter har fremdrift i henhold til plan

Opprettholder forventningene til 2019, med inntekter for året på over 8 milliarder kroner.

Kværners andre kvartal og halvårsresultat er på plan i forhold til de finansielle målene for 2019, skriver de i en melding.

EBITDA-resultatet for Field Development segmentet var på 132 millioner kroner i andre kvartal sammenlignet med 118 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Den tilhørende EBITDA-marginen var 6,9 prosent i siste kvartal, opp fra 6,4 prosent i andre kvartal 2018. Samtidig pågår anbudsarbeidet for fullt, både innen nye olje- og gassprosjekter og for oppdrag innenfor andre segmenter som offshore vindkraft. Med solide resultater og flere kontraktsmuligheter opprettholder Kværner målet om å øke årsomsetningen med rundt 40 prosent fra 2018 til 2023.

— Vi opplever at Kværners evne til å levere forutsigbare resultater er vel ansett hos mange kunder. Vi er tilfredse med at vi for 33. kvartal på rad leverer et resultat i tråd med det vi har forespeilet markedet. Vi opprettholder forventningene til 2019, med inntekter for året på over 8 milliarder kroner. Vi fastholder også vårt mål om å øke omsetningen til over 10 milliarder kroner innen 2023, fra drøyt 7 milliarder i 2018, sier Karl-Petter Løken, Kværners konsernsjef.

Omsetning og EBITDA i første halvår 2019 var for Field Development segmentet 4 067 millioner kroner og 269 millioner kroner, mot 3 789 millioner kroner og 323 millioner kroner i samme periode i 2018.

Kværner har en solid finansiell stilling og ingen rentebærende gjeld per 30. juni 2019. Kontanter og bankinnskudd ved utgangen av kvartalet var over 2,7 milliarder kroner, mot 3 milliarder kroner på samme tid i 2018. Kværner har ved utgangen av andre kvartal en ordrereserve på 9 milliarder kroner etter å ha blitt tildelt ordrer for 732 millioner i den siste perioden. For et år siden var ordreboken på 11,2 milliarder kroner.

I løpet av våren har Kværner levert Johan Sverdrup utstyrs- og boligplattform til Equinor samt brønnhodeplattformen for Valhall Flanke Vest til Aker BP. For Kværner, vil den høye aktiviteten i første halvår fortsette i andre halvår.

— Ordrereserven vår er god, og alle prosjekter har fremdrift i henhold til plan. Som vi sa ved starten av 2019, så forventer vi at flere prospekter vil passere viktige beslutningsmilepæler hos våre kunder i løpet av høsten. Vi antar at noen få kontrakter av varierende størrelse kan bli tildelt i andre halvår, men at de fleste av de større prospektene tildeles i 2020 og 2021. Vi er derfor i gang med å posisjonere oss for flere av disse mulighetene. Et eksempel er at vi bare i løpet av det siste halvåret har utarbeidet flere anbud på viktige offshore vindkraftprosjekter, og vi har flere prospekter vi skal levere anbud på i tiden som kommer, sier Løken.

Styret har ikke foreslått utbytte. En robust balanse og kontantbeholdning er viktig i den satsingen Kværner står oppe i for å vinne nye kontrakter og for å øke aktiviteten i vekstsegmenter. Dette gir også fleksibilitet til å forfølge strategiske utviklingsmuligheter.