Kuttet strømregningen med 60 prosent ved hjelp av smarthusløsning

Publisert

I en pressemelding forteller smarthusleverandøren Eaton om et kundecase der Klaus Langenberg kombinerte husrenovering med investering i smarthusteknologi. Det ga stort utslag for husregningen.

– Jeg sparer 32.000 kroner i strømutgifter hvert år samtidig som huset mitt har blitt over 100 m² større, sier Langenberg.

Så skal det sies at besparelsen alene tilsvarer det et normalt stort hus bruker i strøm på et år. Mye tyder derfor på at utgangspunktet var et svært lite energieffektivt hus.

I vanlig statistikk opereres det normalt med et forbruk på 20.000 kWh i året, og et litt større hus vil typisk bruke 30.000 kWh. Med strømprisene vi har hatt i år vil strømkostnadene da ligge på henholdsvis litt over 20.000 og 30.000 kroner.

På den annen side er det her snakk om et litt større hus som også ble utbygd med ytterligere 100 kvadratmeter.

- Jeg trodde på forhånd at strømregningen ville bli omtrent den samme fordi vi skulle bygge såpass mye på huset. Du kan trygt si at jeg ble overasket da jeg så hvor lite strøm vi brukte med smarthusløsningen, sier Langeberg.

Med Eaton-løsningen styres strømforbruket via en app på et nettbrett.

-  Jeg kan planlegge når jeg vil ha det kaldt og når jeg vil ha det varmt. Denne styringen er hovedgrunnen til at vi nå bruker så lite strøm, smiler Klaus.

Samtidig har han også fått mye drahjelp av tradisjonell energieffektivisering i form av å bytte vinduer, styrke isolasjonen og gå fra  radiatorbasert luftoppvarming til gulvvarme.

Tidligere hadde Langenberg et strømforbruk på 50.000 kW/t i året. På tross av at huset har blitt betydelig større viser det seg at det årlige strømforbruket nå teller 20.500 kW/t per år. En reduksjon på nesten 60 prosent, og et relativt bra strømforbruk for et hus som totalt utgjør litt i underkant av 340 kvadratmeter.

- Man blir veldig bevist på hva som bruker mye strøm fordi du får detaljert oversikt over hva ulike rom bruker av strøm til enhver tid. Når man ser på hva det koster å investere i styring av varme og belysning kan jeg ikke skjønne at ikke flere gjør det. I løpet av få år er besparelsene større enn kostnaden, samtidig som prisen på boligen øker. Jeg tror mange rett og slett ikke har kunnskapen om hva et slikt system kan gjøre for deg og din familie, men også samfunnet og miljøet som helhet, avslutter Langenberg.