Kutter selskapsskatten, men øker samtidig skatten på olje, gass og vannkraft

Publisert

Nok en gang kutter regjeringen skattesatsen for selskapsskatten med ett prosentpoeng. Da de startet nedjusteringen var den på 27 prosent i 2015, og i dag er den 23 prosent. Neste år blir den 22 prosent.

Samtidig oppjusteres skatten tilsvarende for to av Norges mest innbringende næringer. Oljebransjen alene har hele 16 selskaper som bidrar med en skatteregning på mer enn én milliard kroner hvert år.

Oljebransjen betaler totalt hele 78 prosent av sitt overskudd i skatt, og det må de fortsette med også neste år. For selv om selskapsskatten kuttes fra 23 til 22 prosent, økes samtidig oljeskatten fra 55 til 56 prosent.

I interesseorganisasjonen Norsk olje og gass klager de ikke over skattenivået, men gjør heller et poeng av at oljebransjen fortsatt trenger stabile rammevillkår.

- Statsbudsjettet anslår at petroleumsnæringen i år vil bidra med 286 milliarder kroner til statsbudsjettet. For at vi fortsatt skal gjøre det er vi avhengig av at næringen får stabile rammevilkår, sier Tommy Hansen, direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i Norsk olje og gass, til enerWE.

Kraftbransjen opplever den samme oppjusteringen, og de må faktisk betale enda mer skatt når omleggingen trer i kraft. Der må vannkraftverkene i dag betale en grunnrenteskatt på 35,7 prosent på toppen av den ordinære selskapsskatten. Det betyr at de i dag har en skattesats på hele 58,7 prosent, og neste år økes skattleggingen ytterligere.

– Det er skuffende at regjeringen fortsetter å svekke vannkraftens konkurranseevne gjennom økt skatt, samtidig som regjeringens nylig utnevnte ekspertutvalg skal vurdere nettopp vannkraftskatten. Dette svekker grunnlaget for nødvendige investeringer i vannkraften, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Regjeringen foreslår å øke skattesatsen med 1,3 prosentpoeng, altså 0,3 prosentpoeng mer enn de kutter selskapsskatten. Dermed må vannkraftverkene nå skatte hele 59,0 prosent av sitt overskudd.

Les også: