Gardermoen  20170505.Leder Siv Jensen på landsmøtet til Fremskrittspartiet på Gardermoen.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Gardermoen 20170505.Leder Siv Jensen på landsmøtet til Fremskrittspartiet på Gardermoen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kutter oljepengebruken med knappe 5 milliarder

Publisert

Regjeringen la opprinnelig opp til å bruke 225,6 milliarder av oljeinntektene i år, men dette beløpet reduseres nå med 4,7 milliarder, etter det NTB erfarer.

Det reviderte nasjonalbudsjettet legges fram senere torsdag.

225,6 milliarder kroner, som var det opprinnelige beløpet, tilsvarer 3 prosent av oljefondets verdi ved inngangen til året, målt ved det som på fagspråket heter det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet.

Økt bruk

Regjeringen har økt oljepengebruken voldsomt de siste årene.

En viktig årsak til at bruken nå reduseres noe, er lysere utsikter for norsk økonomi, med styrket vekst og fallende ledighet i år og neste år.

I tillegg er det nå færre ekstraordinære utgifter på asyl- og innvandringsområdet og til arbeidsledighetstiltak.

En annen årsak er at utgiftene til Folketrygden reduseres med 5,5 milliarder kroner, etter det NTB er kjent med. Det skyldes blant annet lavere utgifter til pensjoner.

Advarsler

Flere økonomer har tidligere vært bekymret for at regjeringen har faset inn for mye oljepenger for fort i økonomien.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har imidlertid forsvart seg med at det er riktig å bruke mye oljepenger i en tid hvor økonomien sliter i motvind. Det har norsk økonomi gjort i kjølvannet av det kraftige oljeprisfallet høsten 2014 og et samtidig fall i oljeinvesteringene på norsk sokkel.

I regjeringens fire budsjetter har oljepengebruken økt fra 158,1 milliarder kroner i 2014 til nå altså over 220 milliarder kroner målt i 2017-priser.

Skal forhandle

Regjeringen skal nå ut i forhandlinger med samarbeidspartiene Venstre og KrF for å få flertall for årets budsjett. Det er ventet at vårens samtaler vil bli enklere enn de svært langdryge forhandlingene før jul, som endte med budsjettenighet i tolvte time i desember.

Selv om ledigheten trolig er over toppen, er KrF opptatt av at det fortsatt blir satset på tiltak for unge arbeidsledige.

– Vi vil fortsatt se på om vi kan styrke lærlingtilskuddet, sa partiets finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen til NTB i forkant.

Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik fremhevet før fremleggelsen bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende, mer penger til videreutdanning av lærere og tiltak for rent hav som viktige saker for partiet.

Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.