Statkraft dropper milliardinvesteringer

Publisert

Statkraft dropper sine planer om å investere 10 milliarder kroner i vindkraft, vannkraft og fjernvarmeprosjekter de neste årene fordi staten som største eier krever utbytte fra selskapet.

I en pressemelding skrev Statkraft at de har tilpasset investeringsplanen til de nye finansielle rammene, og at de ikke kommer til å investere i nye prosjekter innen havbasert vindkraft. Samtidig meldes det at enkelte internasjonale vannkraftprosjekter kan bli utsatt.

Prioriterer offshore vindkraft

Som et resultat av dette har Statkraft sett seg nødt til å prioritere satsningen sin innenfor offshore vindkraft, og sett seg nødt til å droppe å investere i en rekke prosjekter.

Ifølge konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen er det utviklingen av Tritton Knoll og Doggerbank som det går mest utover som følge av kuttene.

- Utviklingen av Tritton Knoll vil fortsette i samarbeid med RWE, men Statkraft vil ikke investere i prosjektet. Samtidig vil utviklingen av Doggerbank-prosjektet fortsette, men uten investeringer fra Statkraft, forteller Rynning-Tønnesen til enerWE.

  • I Storbritannia er vindkraft lønnsomt
  • Statkraft vil fortsette med Dudgeon-prosjektet, og finansiere sin andel på 30 prosent. I tillegg er heller ikke Sheringham Shoal berørt av beslutningen, men Statkraft vil vurdere sin fremtidige eierskapsstrategi ved en senere anledning. Så disse prosjektene vil fortsette som planlagt inntil videre.

    - Fortsatt ambisjoner både nasjonalt og internasjonalt

    Til tross for de økonomiske kuttene fortsetter Statkraft å være et ledende selskap internasjonalt innen vannkraft og Europas største produsent av fornybar energi. Døren er inntil videre lukket for å ta opp satsingen på vindkraft, til tross for at offshore vindkraft er i vekst ute i Europa, og samtidig som USA og Østen har begynt å fatte interesse for denne type energi.

    - For å lykkes innen offshore vindkraft trengs betydelig kapital og størrelse, noe som igjen krever finansiell styrke og forutsigbarhet. I Statkrafts utfordrende finansielle situasjon er det ikke lenger mulig å levere på vår ambisiøse vekststrategi for offshore vindkraft. På denne bakgrunn har Statkraft besluttet ikke å gjennomføre nye investeringer innen offshore vindkraft, forteller Rynning-Tønnesen.

    Statkraft har fortsatt store ambisjoner både i Norge og internasjonalt når det kommer til fornybar energi og fokus på økt effektivitet og lønnsomhet, avslutter Rynning-Tønnesen.