- Vi trenger gode ideer i dårlige tider

Publisert

SPE Bergen sprer optimisme.

SPE Bergen har bestemt seg for å belyse det positive som skjer i oljebransjen, og for å oppmuntre bransjekolleger i tiden fremover.

Selv om det er mye negativ omtale om bransjen vår i mediene, er ikke alt svart-hvitt, sier Giedre Malinauskaite i SPE Bergen til enerWE. 

Faglig, sosialt og fritt for markedsføring

SPE Bergen er en lokal avdeling av den internasjonale organisasjonen og tilbyr fagfolk innen olje- og gass i Bergen, muligheten til å utveksle kunnskap og bygge nettverk. Dette gjøres blant annet gjennom TechNights, endagsseminarer og andre faglige arrangementer som organiseres i Bergen.

TechNights skal være rent faglige seminarer, uten salgs- og markedsføringsaspektet, slik som mange andre konferanser har. Disse treffene gir gode muligheter for nettverksbygging og erfaringsutveksling, og til å holde kunnskap ved like, forteller Malinauskaite.

Medlemsorganisasjonen holder nå på med å sette opp et spennende program for TechNights som skal organiseres i oktober og november i Bergen. TechNight er et faglig kveldsarrangementer der eksperter fra verden rundt, som alle tilhører Distinguished Lecturer Program, kommer for å holde nisjeforedrag.

Sprer optimisme

Thorbjørn Kaland, styremedlem i SPE Bergen sier i en pressemelding at det særlig er viktig å holde sammen når det kommer mange oppsigelser.

I trange tider med mange oppsigelser er det spesielt viktig å styrke og oppmuntre hverandre, og spre gode idéer som kan fornye vår bransje.

Finnes det noe håp?

Giedre Malinauskaite mener utfordringene bransjen står overfor nå er midlertidige, og at de må løses sammen.

Det er absolutt håp for bransjen vår. Vi har mye å lære av resten av verden, og derfor skaper vi møteplasser der vi kan utveksle erfaringer. Det er bare å holde humøret oppe, avslutter Malinauskaite.

SPE (Society of Petroleum Engineers) er den største medlemsorganisasjonen for ledere, ingeniører og fagfolk over hele verden, som jobber med oppstrømsdelen i olje- og gassindustrien.

Powered by Labrador CMS