Kun tre kvinner i Statoils nye konsernledelse

Publisert

Statoil gjør en rekke endringer i konsernledelsen og selskapets struktur, skriver NTB. Lars Christian Bacher overtar som konserndirektør for økonomi og finans.

Bacher har vært konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt (DPI) og overtar etter Hans Jakob Hegge, som på sin side blir direktør for Statoils globale landbaserte ukonvensjonelle virksomhet.

Statoil opplyser at de mange endringene selskapet nå gjennomfører – både i ledelsen og i selskapsstrukturen, skjer for å sikre fornyelse og bredere erfaring i ledelsen, samt for å ytterligere styrke tilveksten av lederkandidater i selskapet. Alle endringene planlegges å tre i kraft mellom 1. mai og 15. oktober.

– Endringene i ledelsen og konsernstrukturen vil sette oss enda bedre i stand til å levere på vår strategi for sikker drift, høy verdiskapning og lave karbonutslipp, og styrke vår utvikling som et bredt energiselskap. Flere ledere vil gå inn i nye posisjoner der deres kompetanse kan benyttes på strategiske områder for Statoil, samtidig som de får bredere erfaring. Dette gir oss også anledning til å ta inn nye medlemmer med sterk kommersiell og driftsrelatert erfaring i konsernledelsen, sier konsernsjef Eldar Sætre i en pressemelding.

Nytt forretningsområde i Brasil

Torgrim Reitan, som i dag er konserndirektør for Utvikling og produksjon USA – det såkalte DPUSA, blir konserndirektør for et omstrukturert DPI, som også vil omfatte virksomheten som i dag eorganisert i DPUSA.

Samtidig blir dagens konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring (TPD), Margareth Øvrum, ny konserndirektør for det nye forretningsområdet for virksomheten i Brasil – Utvikling og produksjon Brasil (DPB).

– Brasil er et nytt kjerneområde for Statoil, med lovende olje- og gassområder og en betydelig ressursbase, og vi etablerer derfor Brasil som et eget forretningsområde. Dette gir oss anledningen til å følge opp Brasil enda tettere i en viktig oppbyggingsfase, sier Sætre.

Nye fjes i konsernledelsen

Konserndirektøren for Nye energiløsninger (NES), Irene Rummelhoff, etterfølger nå Jens Økland som konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering. Økland blir på sin side direktør for forretningsutvikling i NES.

Anders Opedal trer inn i konsernledelsen og går fra nåværende stilling som landsjef og direktør i Brasil for å etterfølge Øvrum som konserndirektør for TPD. Direktøren for anskaffelser i TPD, Pål Eitrheim, overtar på sin side etter Rummelhoff som konserndirektør for NES, og blir dermed medlem av konsernledelsen.

Direktøren for driftsteknologi og partneropererte lisenser i DPI, Al Cook, etterfølger John Knight som konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling (GSB) i konsernledelsen. Cook har tidligere besluttet at han ikke forlenger sin kontrakt med Statoil og trer ut av konsernledelsen 1. mai.

Lav kvinneandel i ledelsen av energiselskapet

På spørsmål fra enerWE om Statoil er fornøyde med kun tre kvinner i konsernledelsen, svarer Bård Glad Pedersen, Vice President Media Relations at det er et mål å øke kvinneandelen, og også mangfoldet når det gjelder bakgrunn, nasjonalitet og utdannelse, i selskapet og på alle ledernivåer i Statoil.

- Med tre kvinnelige konserndirektører har vi en kvinneandel på 30% på dette nivået. Margareth, Irene og Janniche fortsetter alle i konsernledelsen etter disse endringene, så kvinneandelen opprettholdes.

- Vi annonserer for øvrig i dag at Peggy Krantz-Underland vil ta over etter Pål Eitrheim som anskaffelsesdirektør og at Carri Lockhart vil etterfølge Al Cook som direktør for DPI OTP. I tillegg utnevnes Ana Serrano Oñate som direktør for Exploration Excellence.

Statoil har et spesielt ansvar

Dag Vevatne er partner i Visindi, Norges største selskap innen lederutvelgelse. Han forteller at de er markant over landsgjennomsnittet når det gjelder å bidra til at det rekrutteres kvinner til ledende stillinger.

- Vi tenker at de beste ledergruppene har en sammensetning av kvinner og menn med forskjellige kompetanse og personlighet. Statoil som selskap har et spesielt ansvar for å få frem dyktige kvinner i lederposisjoner, forteller Vevatne til enerWE.

Ikke veldig imponert

Heidi Aven er initiativtaker She, leder og seriegründer. She som er et nettverk for å øke antall kvinnelige gründere, ledere og investorer. De står blant annet bak She INDEX powered by EY, som blant annet måler antall kvinnelige ledere i ASA-selskaper.

- SHE ser at det er stadig større fokus på å jevne ut kjønnsbalansen i ledelsen. 3 av 15 er imidlertid ikke veldig imponerende, forteller hun til enerWE. Ved omorganisering kunne dette vært endret på. DnB er en av de som går foran som et godt eksempel i sin bransje vi oppfordrer Statoil også til å gjøre dette.

Powered by Labrador CMS