– Det er et tankekors at man lener seg på utbyggers klimavurderinger

KS Bedrift Energi vil ha olje- og energiministeren på banen for å få et uavhengig klimaregnskap for NorthConnect-kabelen.

Publisert

KS Bedrift Energi skriver i en pressemelding at de etterlyser en uavhengig klimarapport om utenlandskabelen NorthConnect.

– Det er et tankekors at man lener seg på utbyggers klimavurderinger når det gis klarsignal til å bygge nye kraftkabler, sier direktør Cecilie Bjelland i KS Bedrift Energi.

Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) har vurdert søknader fra NorthConnect KS (NC) om konsesjon til bygging av en utenlandskabel fra Norge til Skottland. Denne vurderingen sendte Olje- og energidepartementet (OED) på høring i desember.

Denne vurderingen konkluderer med at NorthConnect er samfunnsøkonomisk lønnsom, men i rapporten skriver også NVE at den kan føre til en økning av strømprisene med 1-3 øre per kWh i snitt.

Et av argumentene som fremheves er at det gir en stor klimagevinst i å bygge NorthConnect, og man har regnet seg frem til at det vil bidra med omtrent 2 millioner tonn i reduserte CO2-utslipp per år. Dette regnestykket baserer seg imidlertid på et klimaregnskap fra NorthConnect, og det er KS Bedrift Energi skeptisk til.

I sitt høringssvar stiller KS Bedrift Energi seg kritisk til at klima brukes som et hovedargument uten at det foreligger en uavhengig klimavurdering.

– Vi er positive til utenlandskabler som styrker norsk forsyningssikkerhet. Det er også bra at Norge får mulighet til å bidra positivt til europeiske kutt i klimautslipp. Men North Connect skiller seg ut fra tidligere prosjekter på flere måter: Kabelen har en klar fordelingseffekt der produsenter får økte inntekter mens forbrukere får økte kostnader. Den avviker også fra etablerte prinsipper for eierskap og drift av vår felles infrastruktur som utenlandskablene er en del av, sier Bjelland.

Hun mener dette er spesielt problematisk ettersom klimaargumentet vektlegges så betydelig som det gjøres i debatten om hvorvidt kabelen bør bygges eller ikke.

– Samtidig trekkes den positive klimaeffekten fram som ett av to hovedargumenter for utbygging av NorthConnect. Da er det en alvorlig mangel ved saksutredningen at OED ikke har sikret en uavhengig vurdering av klimaeffekten. I slike prosjekter har myndighetene et ansvar for å kvalitetssikre tallene. De kan ikke bare lene seg på utbyggers egne vurderinger. Det er historien om bukken og havresekken, sier Bjelland.

Hun vil ha olje- og energiministeren på banen for å sikre en uavhengig vurdering av klimaregnskapet til NorthConnect.

– Regjeringen har en uttrykt energipolitikk der klimaeffekt skal inngå i helhetlige vurderinger av nye prosjekter. Da er det overraskende at et så stort prosjekt som NC er svært mangelfullt på dette området. Vi forventer at Tina Bru som statsråd tar grep for å få et skikkelig klimaregnskap på plass, sier Bjelland.