Kjetil Hjertvik, Bakgrunnsbilde av West Hercules (Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor)
Kjetil Hjertvik, Bakgrunnsbilde av West Hercules (Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor)

Unøyaktigheter fra Natur og Ungdom

KRONIKK: Om vi hadde «hatt for vane å bryte loven», ville ikke myndighetene latt oss fortsette å være operatør i Norge.

Publisert

I et leserbrev kommer sentralstyremedlem Andreas Randøy i Natur og Ungdom med en rekke påstander både om Wintershall Dea og om letebrønnen vi planlegger å bore 150 kilometer sørvest for Bodø senere i høst.

Det er Natur og Ungdoms fulle rett å protestere og argumentere mot olje- og gassvirksomhet. Men både miljøvernerne og vi som driver industrivirksomhet vil være tjent med redelighet i debatten. Derfor ønsker vi å korrigere påstandene fra Natur og Ungdom, slik at de som følger debatten kan basere sin egen vurdering på fakta.

Randøy hevder at Wintershall Dea har for vane «å bryte loven». Vi har vært tilstede på norsk sokkel i over 45 år, har over 100 lisenser over hele norsk sokkel, har deltatt i over 200 letebrønner og flere utbygginger. Om vi hadde «hatt for vane å bryte loven», ville ikke myndighetene latt oss fortsette å være operatør i Norge.

Han hevder at et lite sannsynlig oljesøl vil drive inn i gytefelt. Miljøanalysen utført av det anerkjente selskapet DNV GL konkluderer med at «Tapsandeler av fiskeegg og fiskelarver gitt en utblåsning … viste ingen sannsynlighet for tapsandeler over 0,5 % i noen av sesongene for hverken torsk eller sild. Myndighetene har også satt krav til at det ikke skal bores i gyteperioden.

Analysene er for øvrig tilgjengelig for alle som vil lese på Miljødirektoratets hjemmesider.

Selv om miljørisikoen er lav, er oljevernberedskapen ved denne letebrønnen dimensjonert ut over de allerede strenge krav som myndighetene stiller. For letebrønnen sørvest av Bodø, er korteste drivtid for et oljesøl til land, over seks døgn. Vi har valgt å dimensjonere beredskapen slik at vi har et fartøy med oljevernutstyr liggende like ved boreriggen gjennom hele boreoperasjonen. Dermed har vi den korteste responstiden det er mulig å ha under en boreoperasjon.

Natur og Ungdom hevder også at utslippssøknaden innebærer utslipp av giftige kjemikalier. Dette er feil. Under operasjon vil det kun bli brukt kjemikalier som er definert som ikke skadelige for miljøet. I tillegg bruker vi en såkalt tett rigg, noe som betyr at til og med regnvann blir samlet opp og renset. Alt dette gjør vi for å sikre et minimalt fotavtrykk på miljøet.

Natur og Ungdom påstår at det ikke finnes en skikkelig plan for hvordan en eventuell storulykke skal håndteres. En forutsetning for å drive olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel er at man har grundige, kontinuerlig oppdaterte og gjennomførbare planer på plass. Uten disse planene ville ikke boretillatelsen bli gitt.

Toutatis-brønnen ligger i et område som et bredt stortingsflertall har åpnet for petroleumsvirksomhet. Myndighetene stiller strenge krav til boreoperasjonen. Som et olje- og gasselskap med lang fartstid fra norsk sokkel, er det en selvfølge at vi lever opp til kravene som blir stilt.

Powered by Labrador CMS