Rørende enighet om vindkraft

KRONIKK: Det er ikke kablene som kutter utslipp, det er det eksport av subsidiefri fornybar kraftproduksjon som gjør.

Publisert

Under Debatten på NRK torsdag 30/1 kom rådgiver i Motvind Norge, Hogne Hongset med noen svært gode betraktninger. Hongset og jeg er har ikke vært enige om mye de siste årene, så når Hongset fremmer vindkraftargumenter i beste sendetid på NRK rører det en vindkraftmann.

Hongset kom med flere gode poenger under debatten som handlet om byggingen av en strømkabel mellom Sima i Hardanger og Peterhead i Skottland (NorthConnect). Det aller viktigste poenget Hongset etter mitt syn serverte, var at en kabel i seg selv ikke kutter ett eneste gram CO2.

I en statisk verden der det ikke bygges mer fornybar kraft, vil vi ikke klare å reduser klimagassutslippene. Dette er et faktum som er helt uavhengig av hvor mange kabler vi bygger, fra hvor de går, eller hvor de går til. Da er det gledelig at Hongset i debatten målbærer det mest essensielle i hele kabeldiskusjonen: Det er ikke kablene i seg selv som kutter utslipp, det er utbyggingen av ny fornybar kraftproduksjon som gjør det!

Enig med Listhaug!

Sylvi Listhaug fra FrP kom også med et meget godt poeng underveis i Debatten: «Vi bidrar enormt til å få ned klimagassutslippene i Europa gjennom eksport av gass som kan brukes i stedet for kull», i det har Listhaug helt rett. Fornybar strøm er igjen flere ganger bedre enn gass, i et klimaperspektiv.

Strøm fra vann- og vindkraft slipper kun ut mellom 5 og 20 gram CO2 per kWh

Andreas T. Aasheim

Der én kWh strøm fra kull slipper ut ca 1000 gram CO2, slipper en kWh strøm fra gass ut ca 450 gram CO2. Strøm fra vann- og vindkraft slipper kun ut mellom 5 og 20 gram CO2 per kWh!

Gass kutter utslipp, det er lite å utsette på Listhaugs logikk i den saken. Nøyaktig den samme logikken gjelder for vind- og vannkraft, bare i mye større grad.

Strøm, ikke kabler

Det kan godt være at vi skal vente med å bygge NorthConnect og at vi bør høste driftserfaringer fra de to kablene vi nå bygger. Men etter Debatten 30/1 kan vi for første gang i historien gå videre med et felles utgangspunkt: Hongset slo fast at eksporten til Europa allerede kutter enorme mengder utslipp, og da er vi helt enige.

Hongset fortalte deretter at dersom vi ikke bygger mer, fornybar kraftproduksjon i Norge, vil økt eksport i NorthConnect føre til mindre eksport til Tyskland. Da vil utslippene gå opp, totalt sett. Dermed er det klart for meg at det er helt avgjørende å bygge ut mer fornybar kraftproduksjon i Norge, fordi den norske fornybare kraften er den billigste i Europa. I 2021 vil vi ha ferdigstilt 15 TWh vindkraft i Norge, noe som med Motvinds tall kutter 6 millioner tonn CO2 i året: Det tilsvarer et sted rundt 12 % av de samlede, norske utslippene!

Den rørende enigheten i vindkraftdebatten er altså dette:

Det er ikke kablene som kutter utslipp, det er det eksport av subsidiefri fornybar kraftproduksjon som gjør.

Det er en lang vei igjen, men med denne viktige enigheten som utgangspunkt kan vi komme tilbake til å diskutere hvor og hvordan vi skal realisere denne kraften.

Andreas Thon Aasheim
Spesialrådgiver NORWEA

Powered by Labrador CMS