- Aasheim vet godt at han lager en kobling det ikke er dekning for

KRONIKK: NortConnect- og vindkraftmotstander Hogne Hongset slår tilbake mot Norwwa's Andreas Aasheim.

Publisert

På enerWE.no skriver Andreas Thon Aasheim 4. februar en kronikk med tittelen «Rørende enighet om vindkraft». Aasheim prøver der å ta meg til inntekt for bygging av mer vindkraft på land i Norge, og skriver dette:

«Under Debatten på NRK torsdag 30/1 kom rådgiver i Motvind Norge, Hogne Hongset med noen svært gode betraktninger. Hongset og jeg er har ikke vært enige om mye de siste årene, så når Hongset fremmer vindkraftargumenter i beste sendetid på NRK rører det en vindkraftmann.»

Om noen nå skulle bli redd for at jeg har konvertert til vindkraftismen, så kan jeg berolige. Aasheims forsøk på å gjøre meg til vindkrafttilhenger er mest morsom, og jeg lar meg i liten grad provosere, om det var meningen. Jeg har mer tro på at Aasheim skriver med et glimt i øyet, og det har jeg sans for, For Aasheim vet godt at han lager en kobling det ikke er dekning for, og det er på sitt vis positivt. Det forteller at han (som vindkraftbransjen generelt for tiden) nesten panisk forsøker å finne poenger til støtte for mer naturraserende vindkraft.

Mitt poeng på Debatten var helt motsatt av det Aasheim prøver å tillegge meg. Nemlig at NorthConnect vil drive strømprisene opp, til nivåer som utløser mer naturraserende vindkraft. Og det mener jeg selvsagt fortsatt.

For de som ikke så Debatten, - settingen var denne: Agder Energis konsernsjef Steffen Syvertsen og Høyres Stefan Heggelund påsto begge to at kabelen NorthConnect, om den blir bygd, vil føre til 2 millioner tonn reduserte CO2-utslipp i Storbritannia. Jeg repliserte da at om det var riktig, så ville de globale utslippene tvert imot øke med 2 millioner tonn. Begrunnelsen min for dette var at CO2-innholdet i kraftmiksen på kontinentet er dobbelt så høy som i Storbritannia.

NorthConnect vil ikke skaffer noe ny strøm, som Aasheim så riktig bekrefter i sin artikkel. Dermed vil NorthConnect føre til at strøm som i dag går til kontinentet blir «flyttet» til Storbritannia, der altså CO2-innholdet er lavere. Gitt at Syvertsens og Heggeluns påstand var riktig, noe jeg ikke tok standpunkt til, ville de globale utslippen nødvendigvis øke hvis NorthConnect blir bygd. De fleste med noenlunde logisk sans ser dette. Så NorthConnect-kabelen kan nok ikke kalles en «klimakabel», et navn markedsdirektør Toini Løvseth i Energi Norge har prøvd å henge på den.

Thon Aasheim fulgte opp i like humoristisk stil, når han skriver dette: «Det kan godt være at vi skal vente med å bygge NorthConnect og at vi bør høste driftserfaringer fra de to kablene vi nå bygger. Men etter Debatten 30/1 kan vi for første gang i historien gå videre med et felles utgangspunkt: Hongset slo fast at eksporten til Europa allerede kutter enorme mengder utslipp, og da er vi helt enige.»

Jeg må da bare konkludere slik: Godt forsøk, Aasheim! Jeg uttalte meg ikke om effekten av strømeksport fra Norge som klimatiltak i Debatten. (Dette er et omdiskutert spørsmål, og var ikke tema i Debatten). Mitt poeng var, og er, at dersom NorthConnect fører til reduserte utslipp i Skottland, så vil bygging av kabelen i tilfelle øke utslippene på kontinentet med det doble volumet, fordi CO2-tettheten er det doble på kontinentet.

Hvis jeg avslutningsvis skal være noe mer alvorlig, så er NorthConnect-prosjektet et utrolig negativt prosjekt. Kabelen er totalt unødvendig, både med tanke på forsyningssikkerhet og for at vi skal kunne eksportere overskudd. Vi har allerede flere ganger så stor kapasitet ut og inn av landet som ethvert tenkelig kraftoverskudd. Vi eksporterte allerede i år 2000 21 TWh, og vi har aldri importert mer enn 11 TWh. Og når de to nye kablene, til England og Tyskland, kommer i drift, vil kapasiteten inn/ut av landet være dobbelt så stor som den var i år 2000.

NorthConnekt skal koste 18 000 000 000 kroner, halvparten på den norske andelen. Uavhengig av hva vi måtte mene om krafteksport som klimatiltak, kan Andreas Thon Aasheim og jeg enes om at å bygge NorthConnect ikke er et klimatiltak i seg selv.

Den reelle begrunnelsen for kabelen er selvsagt nettopp at den vil drive strømprisene opp, her i landet. For det er her kraftselskapene selger det aller meste av strømmen de produserer. Så enkel er sammenhengen bak, og begrunnelsen for at kraftselskapene vil ha denne kabelen. For å dekke over dette, prøvde så Steffen Syvertsen og Stefan Heggelund å dra «klimakortet» i Debatten.

Norsk Industri, ved styreleder Helge Aasen og adm dir Stein Lier-Hansen, har dokumentert at norske strømkunder vil måtte betale 120 milliarder kroner ekstra for strømmen de bruker over NorthConnects levetid, dersom kabelen blir bygd. Måtte alle gode makter, inkludert Stortinget, nå sørge for at denne kabelen ikke får konsesjon.

Powered by Labrador CMS