- Feil diagnose fra Energi Norge

KRONIKK: Graveskader er ikke bare et anliggende for ledningseiere, men for hele samfunnet, skriver Per Morten Hoff.

Publisert

Energi Norge bekrefter i sitt tilsvar at de ikke bruker «sovepiller,» men har tro på annen medisin. Den medisinen de skriver ut synes dessverre å være basert på feil diagnose og kan ramme deres medlemmer.

Undertegnede har lang fartstid som fanebærer for bredbåndsaktørene i Norge, men min stilling som generalsekretær i IKT-Norge opphørte i 2017. Etter den tid har jeg også vært styreleder i et energiselskap. Jeg mener derfor å kunne se saken fra flere sider.

Det er et forhold vi synes å være svært enige om. Det er viktig å redusere antallet graveskader. Det var også utgangspunktet da Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) startet sitt arbeid med forskriften. Dessverre har KMD rotet seg bort på veien og tapt dette målet av synet. Det er trist fordi graveskader er ikke bare et anliggende for ledningseiere, men for hele samfunnet.

Samfunnskritisk infrastruktur skal beskyttes. Det er uttrykkelig slått fast i flere Stortingsmeldinger. Faktisk svært merkelig at de i KMD som har skrevet utkastet til forskrift om ledninger i grunnen, ikke har fått med seg hva deres eget departement og Justisdepartementet tidligere har uttrykt - svært så klart.

Om ikke Energi Norge skriver ut sovepiller, så forsvarer de i alle fall feil medisinbruk og bivirkningene kan bli alvorlige

Energi Norge prøver å skape en kunstig interessekonflikt mellom fiberaktører og energiaktører. Hvorfor ønsker Energi Norge å endre på en løsning som har medført at antallet graveskader er redusert med 40% siden 2015? Det må da være svært positivt for medlemmene? Om ikke Energi Norge skriver ut sovepiller, så forsvarer de i alle fall feil medisinbruk og bivirkningene kan bli alvorlige.

Advokatfirmaet Wiersholm som har gjort en juridisk vurdering av forskriftsutkastet skriver følgende «På en uklar og antagelig utilsiktet måte flytter forskriftsforslaget mer ansvar over på anleggseierne.» Det var nettopp derfor jeg valgte å slå alarm. KMD har sendt ut notatet fra Wiersholm til Energi Norge og en rekke ledningseiere og spurt hvordan de oppfatter at ansvarsforholdet kan endre seg. Det burde ha vært en «wake-up call» for Energi Norge.

Jeg skjønner fortsatt ikke hvordan Energi Norge kan forsvare dette overfor sine medlemmer. Ønsker virkelig Energi Norge at deres medlemmer skal bli pålagt et større ansvar? Hvordan kan Energi Norge overse gjeldene rettspraksis? Her må netteierne våkne - og si i fra.

At Energi Norge og deres medlemmer her tilsynelatende har sovet i timen, kan skyldes at nettselskapene har monopol i sitt område. Bredbåndsaktørene driver i en strekt konkurranseutsatt sektor og er selvsagt opptatt av at de ikke skal bli pålagt et større ansvar ved skader på deres ledninger i grunnen. Marginene er tøffe og derfor ønsker de påvisning etter dagens modell og de sier klart i fra at de ikke kan akseptere en forskrift som endrer ansvarsforholdene og setter rettspraksis til side ved graveskader på deres infrastruktur.

Det er ikke noe motsetningsforhold mellom ulike ledningseiere her

I tillegg kommer det faktum som Wiersholm påpeker: «At forarbeidene og utkastet til forskrift er upresis og skaper uklarheter med henhold til risikofordelingen mellom partene.» Det er ikke noe motsetningsforhold mellom ulike ledningseiere her. Her er alle ledningseiere i samme båt og det bør Energi Norge ta inn over seg.