Hvem ønsker Rune Bjerke som finansminister? Finansnæringen selv, eller kundene og folket?

Publisert Sist oppdatert

Kommentar skrevet av Idar Martin Herland, forfatter av bloggen www.oljearbeideren.no

Og hvem blir vår neste Olje og Energiminister?

Uavhengig om vedkommende er «Rød, grønn, blå eller gul» håper jeg at vår neste Olje og Energiminister representerer folket. Verdiene som skapes ved å utvinne naturressursene må først og fremst tilfalle landet. Ikke det private næringslivet.

De kaller seg folkevalgte, så da burde det være en selvfølge.

Men det er det ikke.

De fleste som ser overskriften på dette innlegget vil umiddelbart tenke at Rune Bjerke ikke kan tiltre som finansminister. Det ville være problematisk med tanke på habilitet. Videre ville det bli dyrt både for land og kunder! Det er innlysende!

Det ville omtrent vært som om Tor Erling Staff skulle bli vårt nye barneombud. Eller at Varg Vikernes skulle bli Kulturminister, og slik få ansvaret for Den Norske Kirken

Alle forstår at det ikke er holdbart.

Men hvordan står det til med habiliteten til Olje og Energiministeren vår? Hvilke saker kjemper han for? Og for hvem? Hvordan har habiliteten til de foregående ministrene vært? Tord Lien har engasjert seg sterkt i at private selskaper skal få legge strømkabler til utlandet. Slik vil strømprisen stige. Man kaller det å øke verdiskapningen. Jeg kaller det å øke strømregningen til husholdningene i Norge, og slik øke overskuddet til kraftselskapene.

Kanskje vi kan finne ut hvem han arbeider for, om vi ser hem som forsvarer han? Jeg hadde følgende innlegg på Facebook:

«Tord Lien fikk i 2013 en direktørstilling i Trønder Energi. Den stolen står nok klar til han når han er ferdig som Olje og Energi minister. Han har virkelig levert varene… ???? Til selskapene…. «Folk flest» får regningen.»

Da gikk det ikke lang tid før Ståle Gjersvold, konsernsjefen i Trønder Energi, kom på banen for å forsvare Tord Lien. Han kunne forsikre om at det ikke var noen habilitetsproblemer for Olje og Energiministeren vår. Ellers så noterte jeg meg i den følgende diskusjonen at Ståle og Tord er veldig enige. På tross av at det ikke er noen bånd mellom dem. Selvfølgelig…. MEN; Strømprisen MÅ opp! «For Folk Flest.» For miljøet og våre kjære venner, de sultende Europeerne. På tross av at vi pr nå bruker 95 % av strømproduksjonen innenlands, og det kun koster 5 øre å produsere strømmen (1 kWh), er de begge tydelige på at å øke strømprisen er veien til saligheten.

Se forøvrig her for litt mer fakta. (Lenke til VG)

Det jeg finner vanskelig å svelge er at de begge omtaler dette som å «øke verdiskapningen» og å «få opp verdien av ressursene våre» Jeg trodde å øke verdiskapningen innebar å skape flere verdier. Ikke kun å ta mer betalt pr enhet. Så lite forstår altså jeg.

Om dere ser listen under, finner dere dem som tidligere har vært Olje og Energiministere. (Med litt ulike titler) De aller fleste er politikere, og først og fremst det. Men dere finner at noen av dem har sterke bånd til «Olje og Energi bransjen» Jeg håper våre neste ministere som skal ha dette viktige vervet, representerer folket, og ikke følger i Eivind Reiten sine fotspor. Er man folkevalgt er det landets interesser som burde stå øverst på agendaen, ikke egen lommebok eller gode kompiser.

Se for eksempel på Ola Borten-Moe og vennene hans her. (Lenke til tu.no)  (Nå også aktuell med eget oljeselskap.)

Hva ønsker du?

Olje- og energiministere 1978 – 1993

Navn                                   Fra      Til        Parti    Regjering

Bjartmar Gjerde                  1978   1980   Ap       Nordli (Ap)

Arvid Johanson                  1980   1981   Ap       Nordli (Ap) Brundtland I (Ap)

Vidkunn Hveding                1981   1983   H         Willoch (H)

Kåre Kristiansen                 1983   1986   KrF      Willoch (H, KrF, Sp)

Arne Øien                           1986   1989   Ap       Brundtland II (Ap)

Eivind Reiten                      1989   1990   Sp       Syse (H, KrF, Sp)

Finn Kristensen                  1990   1993   Ap       Brundtland III (Ap)

Nærings- og energiministere 1993 – 1996

Navn                                   Fra      Til        Parti    Regjering

Finn Kristensen                  1993   1993   Ap       Brundtland III (Ap)

Jens Stoltenberg                1993   1996   Ap       Brundtland III (Ap)

Olje- og energiministere 1996 - 

Navn                                   Fra      Til        Parti    Regjering

Grete Faremo                    1996   1996   Ap       Jagland (Ap)

Ranveig Frøiland               1996   1997   Ap       Jagland (Ap)

Marit Arnstad                    1997   2000   Sp        Bondevik I (KrF, Sp, V)

Anne Enger Lahnstein*     1999   1999   Sp        Bondevik I (KrF, Sp, V)

Olav Akselsen                   2000   2001   Ap        Stoltenberg I (Ap)

Einar Steensnæs               2001   2004   KrF      Bondevik II (KrF, H, V)

Thorhild Widvey                2004   2005   H         Bondevik II (KrF, H, V)

Odd Roger Enoksen          2005   2007   Sp       Stoltenberg II (Ap, Sp, SV)

Åslaug Haga                      2007   2008   Sp       Stoltenberg II (Ap, Sp, SV)

Terje Riis-Johansen           2008   2011   Sp       Stoltenberg II (Ap, Sp, SV)

Ola Borten Moe                 2011   2013   Sp       Stoltenberg II (Ap, Sp, SV)

Tord Lien                            2013              Frp      Solberg (H, Frp)