Klimamålene krever fornybar energi - selv om det er upopulært

KRONIKK: Er Miljøpartiet de Grønne i ferd med å velge naturvernpopulisme foran klima og økonomisk realisme i frykt for å tape stemmer til FrP og Senterpartiet?

Publisert Sist oppdatert

Dette er en kronikk, og den gir uttrykk for skribentens mening.

Skal vi nå målene i Parisavtalen må fornybar energi vokse med 15 prosent hvert år. Det klarte verden i 2019: Hovedinnsatsen her ligger i vind- og solenergi, som alene vokste med 15 prosent. Dette gjør at 8 prosent av verdens strøm nå kommer fra fornybar energi.

Det grønne skiftet er i ferd med å få et innhold, men alt har sin pris

Andreas T. Aasheim

Det grønne skiftet er i ferd med å få et innhold, men alt har sin pris. Det gjenspeiler den norske vindkraftdebatten. Skal verden klare sin omstilling til fossilfri energi og Norge skal få en bærekraftig omstilling til en grønn økonomi, er vindkraft nødvendig. Forutsetningen er selvsagt at utbyggingen skjer under nye og strengere konsesjonsregler, som nylig foreslått av Tina Bru. Da er vi også overbevist om at naturen ikke blir den tapende part.

Omstilling koster, både for næringslivet og norske politikere. Norge bygde sin industrielle revolusjon på fornybar kraft mens resten av verden baserte seg på kull. Og det krevde store naturinngrep – mange av dem ville ikke blitt akseptert i dag, med akkurat samme argumentasjon som nå brukes mot vindkraft. Men uten vannkraftverkene ville norske klimagassutslipp vært mye større enn de er. I dag er vi glad for at vi har dem.

Klimakrisen krever handling nå – eller?

MDG ut til å være i ferd med å velge samme politiske løsninger som FrP og Sp når det kommer til den norske klimaløsningen nummer 1

MDG har lenge sagt at de to partiene som står lengst unna dem i norsk politikk er Senterpartiet og FrP pga. klimapolitikken. Likevel ser MDG ut til å være i ferd med å velge samme politiske løsninger som hovedmotstanderne sine når det kommer til den norske klimaløsningen nummer 1: Vindkraft.

Une Aina Bastholm har skrevet på Facebook at «Vindkraft på land kan kutte klimagassutslipp, fordi fornybar energi kan og må erstatte fossil. Men vindkraft på land skal ikke ødelegge naturen. Derfor har landvind begrenset potensial i Norge.» Alternativet er ifølge MDG havvind.

Velger vi havvind tar det enten for lang tid før teknologien blir økonomisk bærekraftig til at vi kan nå klimamålene, eller så blir det så dyrt at folk ikke vil være med

Vi er sikre på at havvind blir et reelt alternativt en dag, men ifølge MDG haster det også å få ned klimagassutslippene. Da kan vi bygge lønnsom vindkraft på land nå, og gjøre det grønne skiftet til et realistisk og økonomisk bærekraftig alternativ som det er mulig å få folk med på. Velger vi havvind tar det enten for lang tid før teknologien blir økonomisk bærekraftig til at vi kan nå klimamålene, eller så blir det så dyrt at folk ikke vil være med.

Den gode nyheten for Norge er at vi har kanskje de beste forutsetningene i Europa for å bygge arbeidsplasser innen klimavennlig prosessindustri, batterifabrikker, datasentre, hydrogen, syntetisk drivstoff og landbasert oppdrett. Vi er et land med rikelig med vannkraft og mye vind. Da kan vi skape en stabil produksjon av mye fornybar kraft. De færreste andre land har det fortrinnet, men det krever at kraften tas i bruk. Og det krever at man tør å stå opp for fornybar energi, selv om det er upopulært. Hvis ikke driver man med klimapopulisme.

Knallhard pris å betale

Det er selvsagt et legitimt standpunkt at man ikke ønsker kraftkrevende industri fordi man ikke ønsker utbygging av fornybar kraft, men det kommer med en kostnad: Prisen som betales vil mest sannsynlig være beintøff, i form av høyere ledighet og store kutt i offentlige budsjetter og velferd.

Et parti som MDG har en retorikk som innebærer store endringer av det norske samfunnet på kort tid, men da bør det også følge realistiske planer for det slik at grønt ikke bare blir en farge på logoen, men også en realitet i politikken. Den norske vindkraftbransjen ser selvfølgelig at mange steder er følelsene omkring vindkraftutbygging sterke. Vi heier også på at prosessene rundt bygging av vindkraftverk endres, slik at kommunene involveres tettere og at en større andel av verdiene som skapes legges igjen i lokalsamfunnene som legger til rette for utbygging. Det håper vi den kommende stortingsmeldingen om vindkraft bidrar til.

Det klimadebatten først og fremst trenger er politikere som tør stå opp for de realistiske løsningene på kort sikt

Men det klimadebatten først og fremst trenger er politikere som tør stå opp for de realistiske løsningene på kort sikt. MDG har vokst på at de tør å ta upopulære standpunkter til fordel for klimaet. Det bør partiet fortsette med.

Norge trenger en klimapolitikk som også er næringspolitikk, som bidrar til at Norge når sine klimamål og at norsk industri er konkurransedyktig også i fremtiden. Da må et parti som MDG bidra til å bekjempe mytene rundt vindkraft heller enn å forsterke dem.

For vi klarer hverken klimamålene eller den økonomiske omstillingen ved å si nei til økt fornybar kraftproduksjon på land i Norge. Det burde være en større prioritering for et selverklært klimaparti som MDG, enn å konkurrere med FrP og Senterpartiet om å kapre stemmer fra vindkraftmotstandere.

Kronikken ble opprinnelig publisert i VG. Gjengitt med forfatterens tillatelse.

Powered by Labrador CMS