- Utenlandsforbindelser bygges ikke for eksport, de bygges for kraftutveksling

KRONIKK: NorthConnect svarer Terje Kollbotn i Raudt Vestland.

Terje Kollbotn (Rødt Vestland) fremmer i et tilsvar til vårt innlegg «Spill for Galleriet» en rekke feilaktige påstander om NorthConnect.

Vi gir vår fulle tilslutning til Kollbotn når han hevder at NorthConnect har stor nasjonal interesse. Det er viktig at konsesjonsbeslutningen tas på et godt faglig grunnlag og ulike synspunkter kommer frem. Departementet legger opp til det. NorthConnect har vært på en ordinær høring hvor innkomne merknader er behandlet i NVE-rapporten som nylig ble overlevert departementet. Departementet har også valgt å sende NVE-rapporten på høring.

Videre påstår Kollbotn at norsk vannkraft vil redusere satsing på fornybar kraft i andre land. Dette er feil. For eksempel var det byggingen av Skagerak 4 og utnyttelsen av norsk fleksibel vannkraft som gjorde det mulig for Danmark å bygge ut mye vindkraft.

Kollbotn misforstår også når han legger til grunn at utenlandsforbindelser primært bygges for eksport, de bygges for kraftutveksling.

Fleksibiliteten i vannkraftsystemet er grunnlaget for økt verdiskapning for Norge fremover.

Vi er som Kollbotn opptatt av den kraftintensive industriens konkurranseevne, men han ser ut til å ha glemt at denne industri har inngått langsiktige kontakter for å opprettholde konkurranseevne og sikre forutsigbare priser som sikrer rikelig og rimelig tilgang til kraft i mange år framover. Norsk Hydro har eksempelvis dekket seg opp omkring 100% gjennom egen produksjon kombinert med langsiktige kontrakter med inntil 30 år.

Kronikken er et svar til Terje Kollbotn's kronikk NorthConnect og spelet for galleriet.