Koblingen er fornybar og klima

KRONIKK: Andreas T. Aasheim i vindkraftforeningen svarer vindkraftmotstander Hogne Hongset.

Publisert

Jeg er glad for at Hogne Hongset leser mitt innlegg slik det var tenkt, med et glimt i øyet. Selv om vi er rykende uenige om vindkraft skal tonen oss imellom være vennlig.

Altfor lenge har debatten om vindkraft i Norge blitt preget av en tone og en aggressivitet som ikke tjener noen.

Poenget mitt likefullt klart: Hogne Hongset sa, helt korrekt, at krafteksport til kontinentet kutter store mengder utslipp. For å underbygge poenget, skal jeg dele regnestykket som ligger bak.

Northconnect, den planlagte kabelen til Skottland, er estimert å ha en nettoeksport på ca. 10 terrawattimer (TWh) i året (10 milliarder kilowattimer (kWh)). Dersom Norge eksporterer 10 TWh til Skottland, vil det bli produsert 10 TWh mindre kraft i Storbritannia. Det er alle enige om.

Den britiske kraftproduksjonen slipper ut i overkant av 200 gram per kWh. Tallet for Norge er rundt 20 gram per kWh. Det betyr at 10 TWh eksport fra Norge til Skottland vil kutte 2 millioner tonn Co2 (10 milliarder kWh * 200 gram).

I Tyskland, slippes det ut 400 gram CO2 per kWh. Som Hongset riktig sier er det dobbelt så mye som i Storbritannia. Dermed kutter 10 TWh med eksport fra Norge til Tyskland 4 millioner tonn Co2 (10 milliarder kWh * 400 gram).

Hongset påpeker at redusert eksport til Tyskland vil føre til økte utslipp. Jeg kan ikke se noe annet resonnement som underbygger dette, enn at eksport av norsk fornybar til Tyskland kutter utslipp. Så langt tror jeg vi er enige, Hongset og jeg.

Kabler lager ikke strøm

Så skal jeg komme Hongset i møte med en innrømmelse: Kabelen produserer ikke egen strøm. Fordi vi ikke har store ubrukte reserverer liggende, vile strømmen i NorthConnect over tid hentes fra annen eksport, dersom vi ikke bygget ut mer fornybar energi. Utslippene ville gått ned i Storbritannia, men opp i Tyskland. Netto økning i klimagassutslipp i dette scenariet blir 4 millioner tonn- 2 millioner tonn = 2 millioner tonn Co2. Også i det resonnementet virker Hongset og jeg å være enige.

Om vi ikke er enige om alt, så er nok Hongset og jeg enige om i alle fall én ting til: Verden står jo ikke stille. I perioden 2016-2021 vil norsk vindkraftproduksjon øke med rundt 12-13 TWh, altså mer enn nok til å dekke opp den forventede eksporten gjennom Northconnect. I samme tidsperiode kommer svenskene til å bygge ut nesten 30 TWh med vindkraft. Dette er ikke et hypotetisk tankeeksperiment, men hva som faktisk skjer.

Gro Harlem Brundtland sa at alt henger sammen med alt. Så lenge vi ikke øker vårt eget forbruk, vil økt produksjon bety økt eksport. Og i den virkelige verden vil vi altså kutte utslipp både i Tyskland og i Storbritannia samtidig; med mindre vi straks slutter å bygge fornybar energi.

I sin iver etter å stanse NorthConnect har Hongset gjort det umulig for seg selv og Motvind å hevde at vindkraft ikke kutter utslipp. Dermed består det tilsynelatende fortsatt en rørende enighet mellom Hongset og meg:

Norsk vindkraft kutter store mengder klimagassutslipp!

Powered by Labrador CMS