Et lite skritt i riktig retning for likere nettleie

KRONIKK: 20 millioner til likere nettleie er et skritt i riktig retning, men det er fortsatt langt igjen før vi snakke rom reell utjevning, skriver Knut Lockert i DistriktsEnergi.

Publisert

Regjeringen legger 20 millioner i potten for likere nettleie. Det er ett skritt i riktig retning etter flere år med null kroner i nettutjevning. Likevel det fortsatt ett langt stykke å gå før vi snakker om en reell utjevning som gir reell og tilstrekkelig utjevning av nettleien i Norge. Dermed er likere nettleie med å sette dagsorden i kommende valgkamp.

Tore Storehaug (Krf) hadde sine første arbeidsdager i Stortinget i oktober 2017 og allerede i hans første tale i stortingssalen tok han opp det som etter hvert er blitt en av hans hjertesaker - likere nettleie i Norge. Nå ser dette arbeidet ut til å gi resultater i første omgang ved at utjevningspotten er gått fra 0 kroner i dag til foreslåtte 20 millioner kroner.

Storehaug forteller at han helst kunne tenkt seg en robust ordning med et større beløp enn det som her er foreslått, men at han likevel er relativt sett ganske fornøyd. KrF har vært en pådriver for å få til en utjevningsordning igjen i statsbudsjettet, den vil hjelpe de områdene som i dag har de aller høyeste nettleiene forteller Storehaug til distriktsenergi.no.

20 millioner gir lavere nettleie hos kundene til fire nettselskaper

Med 20 millioner i potten er det etter Distriktsenergis foreløpige beregninger, Lofotkraft, Bindal, Sandøy og Nord-Salten Kraft som får redusert nettleien sin kommende år. Det er bra for disse selkapene, men slik Distrikstenergi ser det er ikke 20 millioner i nettutjevning på noen måte noe svar på Stortingets anmodning om likere nettleie, slik regjeringen selv velger å framstille dette. Likevel velger vi å se på dette som ett skritt i riktig retning. Ordningen er inne igjen i budsjettet. Inn mot valget er det en brukerfinansiert ordning som gjelder og vi tror Stortinget som har bedt regjeringen komme med forlslag til en utjevningsordning ikke er fornøyd med det regjeringen nå foreslår.

20 millioner er en lissepasning inn i kommende valgkamp

For Distriktsenergis del som har hatt spørsmålet om likere nettleie høyt på agendaen i lang tid, er vi fornøyd med at budsjettposten nettutjevning er oppe og står igjen. Men vi er på ingen måte fornøyd med beløpet som foreslås og vi ønsker oss også en annen innretning på ordningen. Vi har tatt til ordet for en brukerfinansiert modell og påpekt at det skal ikke mer enn 180 kr pr husstand til for at ingen i Norge betaler mer enn 30 øre pr/kWh.

Dit skal vi, og først da snakker vi om en utjevning som monner og som AS Norge kan være bekjent av. Vi kjører på med «saken» vår inn i den kommende valgkampen. Heldigvis vet vi at det er partier som vil gripe den i et politisk landskap der distriktspolitikk og spørsmålet om sentralisering eller ei står høyt på den politiske dagsorden. Vi gleder oss.

Kronikken ble opprinnelig publisert på Distriktsenergi.no. Gjengitt med forfatterens tillatelse.