Kritisk til NVE: - Dere skyter spurv med kanoner

Publisert

KRONIKK av Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi

Nok et varsel om tvangsbøter fra NVE provoserer. Joda det er mye som skal på plass med elhuben og den planlagte oppstarten den 18. februar balanserer nok på en hårfin balanse. Men hvorfor i all verden sette bransjen i gapestokken med varsel om tvangsbøter igjen?

Ved forrige korsvei ved gjennomføringen av milepæl 10, fikk 98 selskaper varsel om tvangsbøter. Da var vi en smule overrasket, men vi tenkte at det var kanskje en grunn til dette varslet, og satt ganske stille i båten. Vi uttalte oss til og med til Europower med en viss grad av forståelse bak varselet fra NVE. Den forståelsen har vi ikke lenger. Den gang endte det opp med at alle selskapene med unntak av tre gjennomførte i tråd med kravene. Og for de tre siste selskapene var det kun én dag eller to over tiden.

Nå kommer NVE med varsel om tvangsmulkt på nytt til 107 selskaper som arbeider for å klare neste og siste milepæl 11. Det kan ikke være nødvendig. Fra enkelte medlemmer har vi fått klar tilbakemelding om at dette er mer enn en håpløs tilnærming fra NVE. Hvorfor skyte spurv med kanoner? Selskapene kommer til å levere og om de mot formodning ikke leverer innen fristen henger det mest sannsynlig sammen med at de venter på systemleverandøren, som naturlig nok har svært mye å gjøre om dagen.

Etter Distriktsenergis mening er et nytt varsel om tvangsmulkt unødvendig og en tilnærming som er blottet for tillit til bransjen. Den stempler bransjen utad som en som ikke gjør jobben sin. Dette er vel og merke en bransje som er mer regeltro enn kanskje noen annen bransje i Norge.

Elhuben har gått langt over den opprinnelige fristen og Elhuben er blitt langt dyrere enn det opprinnelige anslaget. Men det er altså nettselskapene som møter nok et varsel om tvangsmulkt. Det er fristende å spørre NVE om de ikke burde rette skytset sitt i en helt annen retning. Nemlig inn mot Elhuben selv og mot mot Accenture som utvikler denne, og kanskje burde NVE ta en prat med systemleverandørene, for å se litt nærmere på eventuelle utfordringer som de har på å levere i tide. Vi får tro at NVE er på ballen også her, men det er selskapenes mulige manglende levering av input til elhuben som frontes utad og som gir de store overskriftene. Det burde være unødvendig nå og det ser ikke pent ut.

Kronikken ble opprinnelig publisert på Distriktsenergi.no. Gjengitt med forfatterens tillatelse.

Les også: