I Norge vil vi få mye ekstremregn som vi føre til flom og store skader både i bysentra og på annen infrastruktur

Publisert

I det reviderte statsbudsjettet som ble lagt frem den 15. mai så forventer regjeringen økte inntekter fra olje- og gassindustrien. Olje- og gassindustrien finansierer alene omkring 18 % av det norske velferdssamfunnet.

Utfordringen er at olje- og gassindustrien også bidrar til klimaendringer som i følge Kristin Halvorsen, direktør i CICERO kan gi dramatiske konsekvenser både her i Norge og globalt.

- Vi må sørge for at all energi kommer fra fornybar. Det må erstatte kull, olje og gass, sier Kristin Halvorsen til enerWE.

Kristin Halvorsen har bakgrunn som finansminister. Hun sier til enerWE at selv om AS Norge i 2018 finansieres av olje – og gass, så må vi i fremtiden klare oss uten disse inntektene.

- Heldigvis har vi bygget opp et oljefond som gir oss en buffer. Men vi må legge oss i selen så vi ikke blir sittende med skjegget i postkassen med mange investeringer som ikke gir avkastning. Vi må treffe riktig når det gjelder fornybaromstillingen. Vår olje- og gasspolitikk må henge sammen med klimapolitikken vår. Dersom vi lykkes med klimapolitikken blir våre olje- og gassreserver mindre verdt.

AS Norge har blitt godt vant med inntektene fra olje- og gassindustrien, men i følge Kristin Halvorsen har medaljen en mørk bakside.

- I Norge vil vi få mye ekstremregn som vi føre til flom og store skader både i bysentra og på annen infrastruktur, forteller Kristin Halvorsen. Globalt sett er det tørke og hetebølger som er det farligste. Vi kommer til å produsere mindre mat på områder der det produseres mat i dag, og folk må flytte.

Kristin Halvorsen forteller at vi ikke bare må redusere utslippene. Vi må bli netto negative.

- Mot slutten av dette århundret må vi fange mer klimagasser enn vi slipper ut. Selv uten nye utslipp fortsetter nå kloden å varmes opp.

https://soundcloud.com/enerwe/energibransjens-ukeslutt-ekstremregn-flom-og-odeleggelser-i-vente

Medvirkende: Kristin Halvorsen, Direktør i CICERO, Kristian Norheim, Konserndirektør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Skagerak Energi og Chul Christian Aamodt, Utviklingsdirektør i enerWE.

Bakgrunnsbilde: Pixabay.com

Om enerWE sin podcast