Denne 1500 tonn tunge subsea-løsningen ble levert til Ormen Lange i 2011/2012.
Denne 1500 tonn tunge subsea-løsningen ble levert til Ormen Lange i 2011/2012.

Subsea-leverandør fikk 950.711 kroner i krisekompensasjon

Syvende største kriseutbetaling så langt.

Publisert Sist oppdatert

Virusutbruddene og de omfattende tiltakene har fått store konsekvenser for norsk næringsliv, og det rammer også olje- og gassnæringen.

På Skatteetatens innsynsoversikt dukker Agility Subsea Fabrication AS opp på en syvendeplass over bedriftene som så langt har fått de største utbetalingene gjennom kompensasjonsordningen. Der er de oppført som den syvende største mottageren så langt, og det er foreløpig bare Oslo Plaza Hotel som har fått mer enn én million kroner.

Agility Subsea Fabrcation er et datterselskap av Agility Group holding, som igjen eies av Hitec Vision. De oppgir å ha 280 ansatte fordelt på fabrikkene i Skien og Tønsberg, og en omsetning som varierer mellom 400 og 700 millioner kroner per år. I regnskapet for 2018 er de oppgitt med en omsetning på 400 millioner kroner, og et overskudd på 4,4 millioner.

Kompensasjonsordningen tar utgangspunkt i hvor mye selskapet har mistet av omsetning sammenlignet med samme periode i fjor.

Oversikten fra Skatteetaten viser at Subsea-leverandørens omsetning falt fra 43,8 millioner i mars 2019 til 32,2 millioner i mars i år. Det er altså en nedgang på litt over 11 millioner kroner.

Kompensasjonsordningen dekker altså godt under 10 prosent av omsetningsnedgangen. Innsynsløsningen inkluderer imidlertid ikke eventuelle permitteringer. Det er en separat ordning, og verken Nav eller Skatteetaten oppgir hvem som har permittert eller hvor mange.

På prosjektlisten sin viser Agility Subsea Fabrcation til en rekke subsea-produksjoner for blant annet feltene Gullfaks, Oseberg, Smørbokk, Martin Linge og Ekofisk.

I skrivende stund har 11.797 bedrifter mottatt krisetilskudd, og til sammen har de fått 479,8 millioner kroner.