Amram Hadida er leder for Fellesforbundet på Kværner Stord, og blant initiativtakerne til Industrioppropet.
Amram Hadida er leder for Fellesforbundet på Kværner Stord, og blant initiativtakerne til Industrioppropet.

Industrioppropet: - Dette er ikke et valg mellom fossilt eller fornybart, men et veivalg på vei til det nye

Aksjonen Industrioppropet vil få politikerne til å forstå at det kan bli skjebnesvangert om ikke skattereglene for petroleumsindustrien endres.

Publisert Sist oppdatert

Nylig har det blitt startet et initiativ for å «redde norsk leverandørindustri » - Industrioppropet som tar til orde for at politikerne må vedta den midlertidige skatteendringen for oljenæringen - for å redde flere tusen arbeidsplasser.

Til enerWE forteller Amram Hadida, som er leder for Fellesforbundet på Kværner Stord, at oppropet startet ved Kværner Stord og ved søsterbedriften Kværner Verdal.

- Nå sprer det seg i klubber og bedrifter langs hele kysten. Og Facebook-gruppen begynner å ta fart. Vi som jobber i denne bransjen er bekymret over situasjon i årene fremover hvis vi ikke gjør endringer, sier han.

- Ikke gode nok tiltak

Industrioppropet mener regjering og Storting må ta på alvor at både pandemien og det drastiske oljeprisfallet har gjort næringens arbeidsplasser mye mer utsatte - og overgangen til fornybare energikilder vanskeligere.

Det opprinnelige forslaget fra næringen var gjennomtenkt og målrettet, og vil sørge for at vi tar vare på den verdensledende kompetansen og kapasiteten vi er avhengig av ved overgang til fornybart.

- Regjeringen har kommet med en del tiltak, men de er ikke gode nok - i alle fall ikke om vi skal sette i gang det som forventes av oss. Det opprinnelige forslaget fra næringen var gjennomtenkt og målrettet, og vil sørge for at vi tar vare på den verdensledende kompetansen og kapasiteten vi er avhengig av ved overgang til fornybart.

Hadida har ikke mye til overs for de som mener næringen ber om for mye.

- Dessverre er det en del politikere som mener at næringens forslag vil være til hinder for fornybar energi. Det vitner om manglende innsikt om hva det vil koste å investere i fornybare prosjekter. De fleste verft og bedrifter ivrer etter å komme i gang med fornybare prosjekter, men faktum er at mange av prosjektene som offshore vind, CCS, biogass og annet er for små eller for umodne. I mellomtiden er vi nødt til å ha noe å leve av, sier han til enerWE.

Et veivalg

Derfor henvender Industrioppropet seg nå til Finanskomiteen som behandler forslaget fra regjeringen om midlertidige endring i petroleumsskatteloven. Dette er tenkt å komme til første behandling på Stortinget 12. juni.

- Vi henstiller til finanskomiteen å endre petroleumsskatten slik næringen har foreslått. Dette er ikke et valg mellom fossilt eller fornybart, men et veivalg på vei til det nye. Hvis du drar teppet under oljebransjen, kan det bli skjebnesvangert. Det er det viktig at politikere tar innover seg, mener han.

Vi tilbyr staten en midlertidig justering i skattereglene for å sikre arbeidsplasser. Ingen annen næring kan tilby så mange av landets sårt tiltrengte arbeidsplasser

For om ikke skattereglene endres blir det blant annet vanskeligere å ta imot lærlinger - og dermed opprettholde rekrutteringen.

- Vi ser at våre arbeidsplass står i fare. Her på Kværner Stord har vi jobb frem til 2021/2022, vi må ha arbeid også etter det. Vi ber ikke om overføringer eller subsidier fra staten. Vi tilbyr staten en midlertidig justering i skattereglene for å sikre arbeidsplasser. Ingen annen næring kan tilby så mange av landets sårt tiltrengte arbeidsplasser, avslutter han.