Kommunikasjonssjef Tom Gederø i Spirit Energy.
Kommunikasjonssjef Tom Gederø i Spirit Energy.

Spirit Energy avvikler i Oslo

25 ansatte rammet.

Publisert

Som enerWE har skrevet om tidligere i vår, har det britiske lete- og produksjonsselskapet Spirit Energy en stund vært i samtaler med de ansatte om nedbemanning og nedleggelse av selskapets kontor i Oslo - som er det ene av totalt to kontorer i Norge.

Nå bekrefter kommunikasjonssjef Tom Gederø at det er besluttet å legge ned kontoret i Oslo.

- Spirit Energy er inne i sluttfasen av prosess der vi ser på selskapets struktur og om vi har riktig antall mennesker til den aktiviteten vi skal ha fremover. På bakgrunn av denne gjennomgangen er det besluttet å legge ned Oslo-kontoret og fortsette med ett kontor i Norge; hovedkontoret i Stavanger, sier Gederø til enerWE.

Han forteller at man gjennom samarbeid med tillitsvalgte har forsøkt å finne løsninger.

- Vi har jobbet tett med de ansattes representanter for å finne frem til best mulige løsninger og for å unngå oppsigelser. Om lag to tredeler av de ansatte ved Oslo-kontoret har takket ja til en frivillig sluttordning, mens en tredel blir med selskapet videre og får arbeidssted i Stavanger, sier Gederø.

Vi må jobbe enda mer effektivt, og da er det ikke hensiktsmessig å ha to kontorlokasjoner i Norge.

- Er det trist å måtte avvikle i Oslo?

- Det er selvsagt tungt å måtte stenge Oslo-kontoret, ikke minst fordi vi har mange dyktige og gode kolleger der. Men å fortsette som tidligere var dessverre ikke et alternativ. Vi må jobbe enda mer effektivt, og da er det ikke hensiktsmessig å ha to kontorlokasjoner i Norge, sier han.

Har unngått oppsigelser

På spørsmål om ledelsen føler at noe kunne vært gjort annerledes, svarer han;

- Det kan aldri utelukkes. Samtidig er prosessen gjennomført i henhold til planen som ble lagt og i dialog med våre ansatterepresentanter. Vi er fornøyd med at flere av våre Oslo-kolleger blir med videre, samtidig som vi gjennom sluttavtaler har klart å unngå oppsigelser.

Vi er fornøyd med at flere av våre Oslo-kolleger blir med videre, samtidig som vi gjennom sluttavtaler har klart å unngå oppsigelser.

Selv om et kapittel i bedriftens historie nå er over, satser de altså videre i Stavanger.

- Norge er et satsingsområder for Spirit Energy. Over halvparten av selskapets totalproduksjon kommer fra norsk sokkel og det er her de største investeringene blir gjort. Vi skal fortsette å lete etter olje og gass, gjennomføre utbyggingsprosjekter og produsere på norsk sokkel. Det betyr at det blir interessante oppgaver for mange i selskapet også i årene fremover, avslutter Gederø.

Powered by Labrador CMS