Tom Gederø i Spirit Energy.
Tom Gederø i Spirit Energy.

25 jobber i fare: Oljeselskap vurderer å kutte Oslo-kontoret

- Det er helt klart tøffe tider for oljebransjen.

Publisert

Det britiske lete- og produksjonsselskapet Spirit Energy vurderer nå nedbemanning og nedleggelse av selskapets kontor i Oslo - som er det ene av totalt to kontorer i Norge. Det bekrefter kommunikasjonssjef Tom Gederø overfor enerWE.

Selskapet er representert i Norge, Nederland og Storbritannia, er i dag operatør for eller partner i 33 felt og har totalt 1100 medarbeidere.

Vi er inne i en prosess der vi gjennomfører konsultasjoner med de ansattes representanter for å se på muligheten for å legge ned i Oslo.

- Hele Spirit Energy - inkludert UK og Nederland er inne i en prosess der vi ser på selskapets struktur og om vi har riktig antall mennesker til den aktiviteten vi skal ha fremover. I det ligger det også at vi vurderer de ulike kontorlokasjonene vi har. Vi er inne i en prosess der vi gjennomfører konsultasjoner med de ansattes representanter for å se på muligheten for å legge ned i Oslo, sier han.

Må redusere kostnader

Ved Spirit Energy´s kontor i Oslo jobber det i dag rundt 25 ansatte, mens selskapet totalt har rundt 125 fast ansatte i Norge.

- Bakteppet er den lave oljeprisen og den vanskelige økonomiske situasjonen for en hel næring der vi må redusere kostnader innenfor alle områder og da er dette et av mange tiltak, sier Gederø.

- Hvilke andre tiltak kan være aktuelle?

På lik linje med de aller fleste andre oljeselskaper, må vi se på kostnadene når inntektene blir mer enn halvert.

- Vi ser også på muligheten for å stoppe prosjekter og å skyve kostnader ut i tid. På lik linje med de aller fleste andre oljeselskaper, må vi se på kostnadene når inntektene blir mer enn halvert. Så ja, det er helt klart tøffe tider for oljebransjen.

- Hva skal til for at dere eventuelt ikke må legge ned Oslo-kontoret?

- Det er det vi konsulterer på nå, der vi hører hva de ansattes representanter har å si. Vi følger de etablerte lovene og retningslinjene for slike prosesser.

Spurt om hvordan stemningen i selskapet i lys av disse prosessene, svarer han;

- Generelt er det utfordrende tider. Prosesser som går på restrukturering som vi er inne i nå, er vanskelige. Samtidig opplever vi at alle i selskapet står på for at vi skal nå de målene vi har satt oss. Det er imponerende, avslutter han.