Forhandlingene om oljeskatt løftes til høyeste nivå

Partiene på Stortinget henter inn de parlamentariske lederne.

Publisert

Partiene på Stortinget henter inn de parlamentariske lederne for å forsøke å finne en løsning i de vanskelige forhandlingene om oljeskatt.

Partiene gikk fra hverandre i 20-tida onsdag kveld uten å ha noen løsning på plass i saken.

Planen er nå at de parlamentariske lederne skal møtes torsdag for å diskutere videre.

– Høyre og regjeringspartiene har strukket seg langt i forhandlingene for å få til en enighet som trygger oljejobbene, sier finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H).

– Vi har ønsket å få til et skatteopplegg som sikrer fortsatt aktivitet i Norges viktigste næring. Samtidig må Høyre ta ansvar for at opplegget Stortinget blir enig om, er innenfor en ansvarlig økonomisk ramme, sier han.

– Viktige avklaringer gjenstår

Det er regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre og Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet som sitter rundt forhandlingsbordet.

– Vi nærmer oss en løsning som sikrer arbeidsplassene til olje- og industriarbeiderne i Norge, og for Arbeiderpartiet er det aller viktigst, sier Aps finanspolitiske talsperson Hadia Tajik til NTB.

– Men det er noen viktige avklaringer som gjenstår. Vi har nådd et punkt i forhandlingene der det er naturlig å løfte det til parlamentarisk leder.

Planen har vært å ha en avtale klar til torsdag klokken 10.30.

Dragkamp om ekstrafradrag

Regjeringen skal ha imøtekommet opposisjonen på en rekke krav, både når det gjelder skatt, klima og arbeid.

– Disse forhandlingene handler om alle de arbeidsfolkene som står i fare for å miste jobben sin, og da er ett møte til en lav kostnad, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Men jokeren for å komme til enighet om hele pakken er nivået på friinntekten, fikk NTB opplyst tidligere onsdag.

Friinntekten er et særskilt skattefradrag på investeringer oljeselskapene gjør. Mens regjeringen opprinnelig foreslo å sette friinntekten til 10 prosent, har opposisjonen krevd at den økes kraftig.

I klartekst betyr det gunstigere investeringsvilkår for bransjen.

Mål om bred enighet

Oljebransjen er hardt rammet av svikt i etterspørselen og et kraftig prisfall. Årsaken er nedstengning i en rekke land og bråstopp i økonomien som følge av virusutbruddet. I tillegg sendte en priskrig mellom Russland og Saudi-Arabia oljeprisen nedover i vår.

Partiene i de norske forhandlingene er uenige om hvor gunstig pakken skal være for oljenæringen. Men alt tyder nå på at Stortinget trekker regjeringens forslag i en retning sektoren vil være mer fornøyd med.

Ifølge regjeringen vil de foreslåtte endringene i oljeskatten føre til at det blir utløst opp mot 100 milliarder kroner som kan brukes til investeringer nå.

Strid om varighet

Et annet spørsmål er hvor lenge skatteordningen det nå forhandles om, skal vare.

Regjeringen vil at endringen i friinntekten skal gjelde for investeringskostnader selskapene pådrar seg i 2020 og i 2021. I tillegg skal ordningen gjelde for nye investeringer der prosjektbeskrivelsen er innlevert innen utgangen av 2021 og godkjent innen utgangen av 2022.

For nye prosjekter skal endringene i skatteregimet ikke gjelde for kostnader selskapene pådrar seg etter 2024.

Opposisjonen vil forlenge ordningen. En mulig konsekvens av det er at det nye Wisting-feltet i Barentshavet kan bli bygget ut.

(©NTB)