NHO om oljepakke: – Ikke godt nok

- Det som er presentert i dag har viktige svakheter.

Publisert

NHO mener regjerings forslag til krisetiltak for olje- og gassnæringen har viktige svakheter.

– Det er positivt at regjeringen kommer næringen i møte, men det som er presentert i dag, har viktige svakheter som gjør at industrien vil få begrenset nytte av de midlertidige tilpasningene i skattesystemet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Regjeringens forslag er å gi oljeselskapene en utsettelse på skatteregningen. Det skjer gjennom en endring i avskrivingsreglene.

NHO reagerer for sin del på at regjeringen samtidig foreslår å redusere friinntekten. Det undergraver formålet med forslaget og vil svekke lønnsomheten for nye prosjekter vesentlig, mener Almlid.

Han håper nå på å få tilpasset forslaget i forbindelse med Stortingets behandling av saken.

– Sammen med selskapene må vi nå se nærmere på virkningene av forslaget, sier Almlid.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener for sin del at forslaget er et godt utgangspunkt. Men også han er skeptisk til reduksjonen i friinntekter.

– Formålet er at pågående prosjekter ikke stanser og legges på is. Derfor må helheten i forslaget sikre dette. Nå må vi vurdere detaljene i hele forslaget, sier Gabrielsen.

Han understreker at oljeskattesystemet er komplisert, og at det er mange detaljer som påvirker totalbildet.

(©NTB)