Kristin Færøvik om krisepakken: - Jeg kan ikke få sagt nok at dette haster

Lundin-sjefen håper politikerne skynder seg å vedta krisepakken for oljenæringen.

Publisert

I disse dager er Stortinget i full gang med å behandle regjeringens krisepakke for oljenæringen, og blant selskapene som har engasjert seg på vegne av næringen, er oljeselskapet Lundin Norway.

Tirsdag deltok administrerende direktør Kristin Færøvik i et live-intervju med enerWE.

- Er du overrasket over motstanden som krisepakken har møtt?

Forutsigbart at miljøbevegelsen protesterer

- Først og fremst er jeg begeistret for den enorme støtten som industriens forslag har fått, også fra politisk hold. Det er fantastisk å observere hvordan hele komkraft-familien står samlet, arbeidsgiver og arbeidstakere, norsk industri, rederiforbundet, fellesforbundet og norsk olje og gass. Så er det forutsigbart at miljøbevegelsen protesterer, og derfor er det desto gledeligere å se at så mange har forstått at det vi foreslår faktisk er utrolig viktig for denne næringen, sier hun til enerWE.

- Utrolig mange arbeidsplasser i fare

Fredag var det altså duket for høring i Stortingets finanskomité om forslag til midlertidige endringer i petroleumsskatteloven.

Færøvik frykter at hvis ikke dagens skattelover endres, står mange av arbeidsplassene i oljenæringen i fare.

Det viktige med midlertidige skattetiltak, det er først og fremst at vi trenger å beholde en levedyktig leverandørindustri med en kapasitet og kompetanse som vi trenger rundt neste sving og i mange, mange år fremover

- Det viktige med midlertidige skattetiltak, det er først og fremst at vi trenger å beholde en levedyktig leverandørindustri med en kapasitet og kompetanse som vi trenger rundt neste sving og i mange, mange år fremover. Det er utrolig mange arbeidsplasser som står i fare og de tiltakene vi har foreslått, de vil føre til at vi kan opprettholde flere jobber og sette i gang flere prosjekter, som jo er utrolig viktig i en tid med ganske stor usikkerhet, sier hun.

- Det haster veldig

Og Færøvik understreker at det er stor forskjell på hva næringen har ønsket seg - og hva regjeringen har foreslått.

- Vi ønsker oss en periode for denne midlertidige tiltakspakken, som omfatter prosjekter som leverer utbyggingsplan ikke bare innen neste år, men innen utgangen av 2022. Og det er fordi det er ganske lang planleggingshorisont for de prosjektene vi har i vår næring og hvis vi skulle lene oss på det forslaget regjeringen har lagt frem, så er det nesten bare gryteferdige prosjekter som vil komme inn under den ordningen, og dermed mye færre nye prosjekter som blir sanksjonert med de konsekvensene det har, mener hun.

- Hvor mye haster dette?

Det er allerede mange permitterte i næringen og mange som står i fare for å miste jobben utover sommeren og høsten hvis ikke beslutninger tas raskt

- Det haster veldig. Det er allerede mange permitterte i næringen og mange som står i fare for å miste jobben utover sommeren og høsten hvis ikke beslutninger tas raskt. Det er i disse dager vi legger budsjettene for alle de over 1000 lisensene på norsk sokkkel for 2021, så planleggingen for neste år og de beslutninger vi trenger å ta for at ikke investeringene skal synke ytterligere i 2021, de tar vi jo ganske raskt. Jeg kan ikke få sagt nok at dette haster, avslutter hun.

Se hele intervjuet med Kristin Færøvik ved å klikke på bildet øverst i denne saken, og hør sendingen som podkast ved å klikke på bildet under.