Administrerende direktør Knut Kroeplien i Energi Norge.
Administrerende direktør Knut Kroeplien i Energi Norge.

- Regjeringen løser ikke vannkraftens skatteproblem

Energi Norge ber regjeringen ta grep.

Publisert

I går varslet regjeringen at den ikke går videre med Kraftskatteutvalgets forslag. I en pressemelding fra Energi Norge gir organisasjonen uttrykk for at de er glade for at endringsforslagene legges bort, men ber samtidig regjeringen ta tak i utvalgets analyser og endre grunnrenteskatten slik at den ikke hindrer økt produksjon av fornybar energi.

- Samtlige partier på Stortinget har programfestet at de ønsker mer kraft fra eksisterende vannkraftverk. Nå er det på tide at Stortinget leverer på dette. Grunnrenteskatten må reformeres slik at den igjen blir en skatt på superprofitten i det enkelte kraftverket, mens ordinær avkastning skjermes. Slik var det før 2007, så dette er ferdig utredet, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Nå har Energi Norge har sammen med Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) bedt om et møte med finansminister Jan Tore Sanner om kraftskattesaken, for å overrekke et brev signert 21 organisasjoner.

De 21 organisasjonene ber regjeringen for det første å endre innretningen på grunnrenteskatten ved å øke friinntektsrenten, slik at normal avkastning i det enkelte kraftverk er skjermet fra grunnrenteskatt, fordi de mener dette er et effektivt virkemiddel for å få modernisert norske vannkraftverk. For det andre ber de om å beholde ordninger som gir vertskommunene og -fylkene direkte inntekter fra vannkraften, fordi de mener disse har liten innvirkning på oppgraderingsprosjekter og sikrer lokal legitimitet.