Torkil Nersund er daglig leder i Helgeland Kraft Vannkraft.
Torkil Nersund er daglig leder i Helgeland Kraft Vannkraft.

- Med dagens beskatning er det ikke mulig å regne hjem et slikt prosjekt

Helgeland Kraft skulle veldig gjerne oppgradert et vannkraftanlegg fra 1958, men det lønner seg ikke.

Publisert Sist oppdatert

Til enerWE forteller daglig leder Torkil Nersund at Helgeland Kraft Vannkraft en stund har jobbet med å oppgradere et av de totalt 17 anleggene som kraftselskapene har. Dette anlegget dateres tilbake til 1958 og har i dag oppgraderingsbehov.

- Dette er et kraftverk som er modent for betydelige reinvesteringer og vi har hatt et ønske om å bygge nytt anlegg i fjell. Det eksisterende anlegget ligger i dagen med en lang rørgate hvor bla rørfundamenter er dårlig. Et slikt prosjekt vil gi betydelige miljøforbedringer, økt produksjon og rundt 15 prosent kapasitetsøkning, lavere driftskostnader og mer pålitelig produksjon/oppetid. Med dagens vannkraftbeskatning er det ikke mulig å regne hjem et slikt prosjekt, sier Nersund.

Vi håper selvsagt på bedre rammebetingelser. 

Torkill Nersund

- Betyr dette at dere skrinlegger å bygge nytt anlegg i fjellet?

- Vi håper selvsagt på bedre rammebetingelser. Frem til da vil vi gjøre nødvendig vedlikehold på dagens anlegg, svarer han.

- Politikerne må legge til rette

Nå frykter Nersund at både samfunnet og Norge vil tape - dersom man ikke letter på kraftskatten.

Skal vi fortsette utviklingen og ta nye steg inn i det «grønne skifte», må dagens politikere sørge for at det legges til rette for at også den regulerbare vannkraften er konkurransedyktig.

- Over tid vil dagens kraftbeskatning føre til at vi ikke moderniserer gamle kraftverk, slik som man moderniserer annen industri og samfunn for øvrig. På sikt vil samfunnet tape både kraft og skatteinntekter. Vi taper også betydelig terreng i forhold til andre land som for eksempel Sverige, hvor skatt på regulerbar vannkraft de seneste år er kraftig redusert. Skal vi fortsette utviklingen og ta nye steg inn i det «grønne skifte», må dagens politikere sørge for at det legges til rette for at også den regulerbare vannkraften er konkurransedyktig, avslutter han.

Helgeland Kraft sikrer i dag strøm til rundt 61.000 husstander i regionen.