- Manglende regn er hovedårsaken til at prisen er om lag dobbelt så høy som på samme tid i fjor

Publisert

Det har vært en eventyrlig varm sommer for store deler av landet. Det er godt for de som har Norges-ferie, men det går utover strømprisen. I sin ukentlige kraftsituasjonsrapport skriver NVE at manglende regn fører til høye strømpriser.

- I føre veke auka prisane i Noreg grunna nedgang i vindkraftproduksjon og auka forbruk i Norden samanlikna med veke 25. Samstundes kom det særleg lite nedbør. NVEs modellberekningar synar at det fordampa meir vatn enn det som kom som nedbør. Mangelen på nedbør er hovudårsaka til at prisen no er om lag dobbelt høgt som på same tid i fjor, skriver NVE.

Selv om kraftprisen er dobbelt så høy betyr ikke det at strømregningen blir dobbelt så høy. Det er fordi strømmen bare utgjør en del av strømregningen. I tillegg kommer også nettleien og elavgift.

Det er likevel ingen tvil om at de fleste vil merke dette, og prisen er da også så høy at vi nå er på samme prisnivå som i Tyskland.

- Terminprisen på nordisk kraft for tredje kvartal vart handla for 43 øre/kWh. Dette er om lag det same som det tyske prisnivået. Det svarer òg til kostnaden til å produsere kraft med kôl, skriver NVE.

Når enerWE tar en titt på tallene for uke 25 i år, og i alle år tilbake til 2013, ser vi at den norske strømproduksjonen nå er veldig lav. Faktisk er den hele 23,3 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

Selv om Norge i forrige uke importerte mye vindkraft, så var det bare så vidt at det ble mer vann i vannmagasinene. Hvis dette fortsetter så vil Norge i tiden fremover være avhengig av å importere strøm fra utlandet.