40 prosent mer tilsig enn vanlig i forrige uke

Publisert

Det har vært en tørr sommer og lite vann i vannmagasinene, og det har ført til høye strømpriser. De høye prisene vil trolig vare i lang tid fremover med mindre det blir unormalt mye nedbør, og dermed tilsig til vannmagasinene.

Sånn sett har forrige uke vært en god uke for alle strømkunder.

- I veke 33 kom det 4 TWh med tilsig til dei norske vasskraftmagasina, noko som er om lag 40 prosent høgare enn normalen. Det medverka til auka vasskraftproduksjon i heile Noreg. Samstundes vart det ein nedgang i dansk vindkraftproduksjon, noko som førte til auka etterspørsel etter den norske vasskrafta. Det gav meir eksport frå Noreg til Danmark, skriver NVE i sin ukentlige kraftsituasjonsrapport.

Samtidig økte også eksporten til Nederland.

- Meir kapasitet på kabelen frå Noreg til Nederland medverka òg til auka eksport ut av Noreg, skriver NVE.

Nordmenn har måtte betalt mer for strømmen enn vi har vært vant til, men som enerWE har skrevet tidligere, så har vi likefullt den billigste strømmen i Norden. Det var tilfelle også i forrige uke.

- Trass i tørken i sommar er kraftprisane i Noreg lågast i Norden og lågare enn i Europa, skriver NVE.

De høye strømprisene i resten av Europa kommer i stor grad som følge av høye priser på kull, gass og CO2-kvoter . Samtidigi har hetebølgen skapt problemer for kjøling av kraftverk, noe som har redusert produksjonen samtidig som det har krevd mer bruk av kraft til nedkjøling.