Oddmund Kroken er administrerende direktør i Østfold Energi.
Oddmund Kroken er administrerende direktør i Østfold Energi.

- Det kan bli en utfordring å levere gode utbytter med lave strømpriser

Østfold Energi forbereder de kommunale eierne på mindre utbytte.

Publisert

På tampen av 2020 setter vi fokus på det tilbakelagte året og året som kommer for kraftprodusenter og strømselskaper. Blant selskapene som har delt av sine erfaringer så langt, er Fosenkraft og Ishavskraft.

Denne gangen beveger vi oss til Østfold. Kraftselskapet Østfold Energi opererer fra Grålum utenfor Sarpsborg og har 49 ansatte. På egne hjemmesider skriver kraftselskapet at 95 prosent av energiproduksjonen kommer fra vannkraft - fra de ti kraftverkene konsernet eier i Indre Sogn, Østfold og Nordland. Østfold Energi har også seks fjernvarmeanlegg i Østfold, og er deleier i Mehuken vindkraftverk i Kinn kommune på Vestlandet.

Med kun et par uker igjen av det spesielle året 2020 - med koronakrise og ekstremt lave strømpriser, innrømmer administrerende direktør Oddmund Kroken at dette ble et annerledes år.

Vi vil nok slite med lave priser og effekt av fulle magasiner et godt stykke inn i neste år, selv om jeg tror at vi om ikke så altfor lenge skal inn i en mer normal situasjon.

- Det året vi legger bak oss, har vært veldig spesielt. Koronakrisen har påvirket oss, kanskje ikke så mye rent forretningsmessig, men både jobbmessig med hjemmekontor og også privat. Kraftprisene har vært uvanlig lave, så ja, 2020 er et ekstraordinært år - men ser vi fremover kommer nok trenden fra 2020 til å dra seg inn i 2021. Vi vil nok slite med lave priser og effekt av fulle magasiner et godt stykke inn i neste år, selv om jeg tror at vi om ikke så altfor lenge skal inn i en mer normal situasjon.

- Hvordan opplever dere at 2020 har vært for dere?

- Det har vært et helt greit år. Vi har hatt god drift og god fremdrift, men resultatet vil selvsagt påvirkes av de lave prisene - i likhet med alle andre som jobber med kraftproduksjon. Sett opp mot effekten av koronakrisen er sånt sett denne bransjen heldig. Mange andre bransjer sliter mye mer, sier han.

Var forberedt

For Kroken forteller at Østfold Energi har tatt grep tidligere som gjør at han mener de står stødig i møtet med de tøffe tidene.

Både vi og mange andre kraftselskaper er solide selskaper

- Både vi og mange andre kraftselskaper er solide selskaper. Vi har gjennomført programmer for kostnadsreduksjon tidligere og er derfor godt forberedt. Vi har en god egenkapital og lav gjeld, så vi kommer oss greit gjennom et tøft år til uten at det blir for mye utfordringer, tror Kroken.

En tematikk som har blitt diskutert, er at konsekvensen av at kraftselskaper har inngått langsiktige kraftavtaler - når strømprisene har vært så rekordlave som de har vært i år.

- Vi sikrer noe kraft frem i tid, og en del av sikringene vi har gjort tidligere, har effekt inn i 2021. Det er klart at hvis kraftprisene skulle forbli lave over mange år, vil prisene innhente oss. Men foreløpig har vi en god effekt av dette i inneværende år og vil også ha effekt inn i neste år, forteller han.

Vi ønsker å bredde ut selskapet og være med på det grønne skiftet, men da må vi finne de rette områdene å satse på og ta de gode investeringsbeslutningene.

- Hva er den største utfordringen for dere i 2021?

- Nå som kraftprisutviklingen er mer usikker enn den har vært, er det viktig å ta de riktige og gode investeringsbeslutningene. Vi ønsker å bredde ut selskapet og være med på det grønne skiftet, men da må vi finne de rette områdene å satse på og ta de gode investeringsbeslutningene. Vi ønsker jo selvsagt også å levere gode utbytter til våre eiere, og det kan bli en utfordring med lave kraftpriser.

- Blir krevende å levere utbytter på samme nivå

Det er Viken fylkeskommune og alle kommunene i Østfold som er eiere i Østfold Energi - og Kroken understreker at en dermed går en betydelig andel av kraftkonsernets verdiskapning tilbake til samfunnet; I 2019 tilførte de 479,6 millioner kroner i form av utbytte, skatter og avgifter til kommunebudsjettene.

- Ja, for er eierne deres nervøse for utbytte som følge av de lave strømprisene?

Både 2018 og og 2019 var gode år der vi kunne betale ut et hyggelig utbytte. Det blir krevende å levere på samme nivå fremover.

- Det er klart at eierne er opptatt av utbytte. Vi ønsker å levere gode utbytter - det er et tegn på at vi driver godt og det er også en del av vårt samfunnsoppdrag. Men eierne skjønner samtidig at rammebetingelsene for selskapet endres når prisene faller. Det å ha en god og tett kontakt med eierne - avstemme forventningene til utbytte - er derfor viktig. Både 2018 og og 2019 var gode år der vi kunne betale ut et hyggelig utbytte. Det blir krevende å levere på samme nivå fremover.