Høsten 2019 åpnet Rauma Energi nye Verma kraftverk - en investering på rundt 400 millioner kroner. Her er daværende olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, ordfører i Rauma kommune Yvonne Wold og kraftverksdirektør Alf Vee Midtun, avbildet foran en ny rørtunnel til det nye kraftverket.
Høsten 2019 åpnet Rauma Energi nye Verma kraftverk - en investering på rundt 400 millioner kroner. Her er daværende olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, ordfører i Rauma kommune Yvonne Wold og kraftverksdirektør Alf Vee Midtun, avbildet foran en ny rørtunnel til det nye kraftverket.

- Samfunnsregnskapet synliggjør hvor verdifullt det er for kommunen å ha et kraftverk i lokalsamfunnet

Rauma Energi synliggjør kraftselskapets bidrag til lokalsamfunnet med et eget samfunnsregnskap.

Publisert Sist oppdatert

I Åndalsnes i Rauma kommune - i Møre og Romsdal fylkeskommune - holder Rauma Energi til. Her har 35 ansatte sin arbeidsplass ved bedriften som produserer og omsetter kraft, drifter elektrisiteten til kommunen, samt tilbyr bredbåndstjenester. Rauma Energi er 100 prosent eid av Rauma kommune,

Når enerWE får administrerende direktør Alf Vee Midtun på tråden, kan han fortelle om en organisasjon på vei tilbake til normalen.

- Det har gått bra med oss. Vi har ingen smittede og ingen i isolat. Rundt halvparten av de ansatte har vært på hjemmekontor om gangen, det har fungert bra hele perioden, sier han.

- Men hvordan påvirkes dere av den lave strømprisen?

Så ja, dersom prisene blir vedvarende lave, vil det slå inn for fullt.

- For vår del slår det for fullt inn med nye produksjonsanlegg. Det kan skape problemer med likviditeten, det vil få effekt for driftsresultatet, utbytte etc. Så ja, dersom prisene blir vedvarende lave, vil det slå inn for fullt, sier han.

Ett lyspunkt er at en del av produksjonen er sikret en bedre pris.

- Vi har sikret 15-20 prosent av produksjonen på helt andre priser. Selv om det er en mindre andel av totalen, er det da noe, sier Midtun.

For 2019 sett under ett, er kraftverksdirektøren særdeles fornøyd.

- Vi fikk et veldig bra 2019 med rekordresultat. Selv om det selvfølgelig blir farget av dagens lave pris, sier han stolt.

Nøkkeltallene viser at driftsinntektene for konsernet endte på 168,8 millioner kroner, driftsresultatet på 49,4 millioner kroner, mens resultat før skatt ble på 38,6 millioner kroner. Totalkapital - eller balansen var på 846 millioner kroner.

- Vil synliggjøre hva vi gir til fellesskapet

Nå har Rauma Energi fått utarbeidet et samfunnsregnskap der kraftprodusentens bidrag til samfunnet blir satt fokus på.

Vi kunne sikkert vært flinkere til å synliggjøre, men mange setter pris på det vi har gjort for lokalsamfunnet.

- På oppdrag fra oss utarbeidet et konsulentselskap samfunnsregnskapet - for å synliggjøre hvilke verdier som går tilbake til samfunnet. Det viser hva vi gir tilbake til fellesskapet, blant annet lønn, renter, sponsorinntekter, forsyningssikkerhet og bredbånd. Det synliggjør hvor verdifullt det er for kommunen å ha et kraftverk i lokalsamfunnet. Til sammen utgjør dette rundt 70 millioner kroner i året, forteller han.

- Forstår og anerkjenner lokalsamfunnet hvor viktige dere er?

- Vi kunne sikkert vært flinkere til å synliggjøre, men mange setter pris på det vi har gjort for lokalsamfunnet. Vi er blant annet den bedriften med flest ingeniører, så det er virkelig snakk om kompetansearbeidsplasser.

Konsulentselskapet som utarbeidet regnskapet, er Adept Consulting.

- Føler vi sitter på den grønne gren

Og selv om det er særdeles lave strømpriser nå, anerkjenner Alf Vee Midtun at kraftbransjen står i en særstilling i en tid der mange andre næringer sliter.

Ja, vi er rammet av de lave prisene nå, men må tro på at kraftprisen kommer tilbake, ellers mener ikke samfunnet noe med det grønne skiftet.

- Fornybar energi og bredbånd, er særdeles etterspurt - spesielt i denne tiden. Så jeg føler vel at vi sitter på den grønne gren, for å si det slik. Vi er i en særdeles gunstig situasjon, og det må vi prise oss lykkelige for. Ja, vi er rammet av de lave prisene nå, men må tro på at kraftprisen kommer tilbake, ellers mener ikke samfunnet noe med det grønne skiftet, sier han. Og kommer samtidig med en oppfordring;

- Vi må ikke være redde for å dele ressursene våre med resten av Europa med for eksempel North Connect, sier han.

- Er dere annerledes enn andre strømselskaper?

- Nei, men våre fordeler at vi har hele verdikjeden pluss fiber. Kraftbransjen i seg sjøl er flott og unik fordi den driver med fornybar energi. det er jo fremtidsrettet, for verden skriker jo etter fornybar energi, avslutter han.