- Bransjen er ikke flink nok til å trekke frem sine flinke kvinner

Jakten på «Årets kraftkvinne» er i gang.

Publisert Sist oppdatert

I februar neste år skal det for første gang deles ut en pris til «Årets kraftkvinne». Det er Kraftkvinnene - som er et nettverk for alle kvinner i fornybarnæringene - som står bak utdelingen og det er en jury som skal vurdere de nominerte.

- Vi har startet opp med prisen for å få vist frem og sette fokus på hvor mange bra kraftkvinner det finnes i bransjen vår, sier Kraftkvinnene-styremedlem og næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, Solgun Furnes til enerWE.

Kriteriene for nominasjon skal være kraftkvinner som utmerker seg, enten lokalt eller nasjonalt. I presentasjonen av kriteriene heter det at juryen ønsker innspill til kandidater som jobber i kraftbransjen, har vist at dette er en bransje for kvinner, har bidratt til å heie andre frem, har bidratt til å skape lønnsom virksomhet, er faglig dyktige og deler kunnskap og er med på å forme fornybarnæringen.

I juryen som skal kåre «Årets kraftkvinne», sitter sosiolog Anne Grete Solberg, sivilingeniør Bjarne Børresen i Multiconsult, sivilingeniør og styreleder i iStyrelsen, Bjarne Aamodt, filosof og seniorforsker ved Prio, Henrik Syse og konsernsjef Jannicke Hilland i BKK.

- Må levere resultater og bygge team

På spørsmål hva hun vil se etter hos en vinner, sier jurymedlem Anne Solberg;

- Jeg tenker det viktigste er evnen til å kunne ta et fullt og helt ansvar i den bedriften en jobber. Det innebærer å kunne tenke strategisk som en leder på et høyere nivå enn en er og se den jobben en gjør i en større sammenheng. Hva det betyr for mitt team, min avdeling, min bedrift men også utover for kunder, konkurrenter og for myndighetene, sier hun til enerWE.

Jurymedlem Bjarne Børresen, som til daglig jobber som fagspesialist i Multiconsult, sier de nevnte kriteriene som styret i Kraftkvinnene har satt opp, vil danne utgangspunktet for hva han vil se etter hos en vinner.

- Mer generelt tenker jeg at formålet med en slik pris er å skape litt oppmerksomhet og blest om det arbeidet kraftkvinnene gjør for å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø for kvinner slik at det i neste omgang kan være med å motivere flere kvinner til å søke mot bransjen. For meg vil en god kandidat være en kvinne som i eget arbeid leverer resultater og samtidig er flink til å bygge team, motivere og veilede kolleger, mener han.

Som jurymedlem har seniorforsker Henrik Syse ved Institutt for fredsforskning (Prio) gjort seg opp følgende tanker om hva han vil se etter;

- Jeg ser etter dem som kombinerer god faginnsikt og gode lederegenskaper, herunder evnen til å tenke strategisk, til å klare omstilling, til å kommunisere godt og til å behandle mennesker på en skikkelig måte.

Kvinneandel i kraftbransjen

Som enerWE har skrevet tidligere, var kvinneandelen i kraftbransjen på 21 prosent i 2019. Dette var opp én prosent fra forrige måling - som ble gjort i 2008.

Anne Solberg er tydelig på at kjønnsbalansen kan bli bedre i kraftbransjen.

- Ja, kjønnsbalansen kan bli betydelig bedre, flere kvinner kan ta større lederansvar enn de har. Det vil gi viktige signaler ut i markedet og gjøre bedriften mer attraktiv å jobbe i for både kvinner og menn, sier hun.

Bjarne Børresen anerkjenner at det er et problem med lav andel kvinner i kraftbransjen - selv om han tar forbehold om at han i størst grad kjenner til den tekniske delen av bransjen.

Som middelaldrende mann må jeg også føye til at jeg personlig har erfart at arbeidsmiljøet blir mye bedre med en god variasjon av både alder og kjønn.

Bjarne Børresen

- Og denne kjennetegnes nok av en skjev kjønnsbalanse. Bransjen har også vært gjennom en lang periode med lavt fokus på rekruttering og har også en skjev aldersbalanse. I de senere år er det mange tegn til bedring. Selskapene selv og bransjeorganisasjonen Energi Norge har forstått at det er behov for endring og har jobbet aktivt både mot skoleverket og universitet og høgskolesektoren. Flere kvinner søker til de tekniske kjernefagene.

Mange ser at arbeid med fornybar energi er meningsfylt og en viktig forutsetning for å kunne nå klimamål og FNs bærekraftsmål, sier han og legger til en refleksjon;

- Som middelaldrende mann må jeg også føye til at jeg personlig har erfart at arbeidsmiljøet blir mye bedre med en god variasjon av både alder og kjønn blant kolleger, sier Børresen.

- Viktig med kåringer

Alle de tre jurymedlemmene enerWE har snakket med, trekker frem at det er viktig å ha kvinnelige rollemodeller - derfor er en slik kåring viktig.

- Jeg håper at slike kåringer kan virke motiverende, både for den som vinner prisen og for dem som derigjennom kan identifisere forbilder og gode eksempler, sier Syse.

Kåringer som denne kan også føre til at nye talenter løftes frem, tror Anne Solberg.

- Slike kåringer er helt avgjørende for å synliggjøre at det er mange dyktige kvinner å ta av og velge blant, ofte betyr slike kåringer at det løftes frem nye talenter som hittil har vært skjulte. Samt at det er viktig med rollemodeller som går foran, sier hun.

Ønsker mange nomineringer

Solgun Furnes forteller at de har høye forventninger til antall nomineringer.

Vi håper jo at mange selskaper vil gripe sjansen til å vise frem dyktige kvinner hos seg.

Solgun Furnes

- Vi er veldig spente! Vi vet det er mange flinke der ute. Samtidig vet vi at få er synlige selv og at bransjen ikke er flink nok til å trekke frem sine flinke kvinner. Men vi håper jo at mange selskaper vil gripe sjansen til å vise frem dyktige kvinner hos seg. Vi synes det er på sin plass at lederne deres og kollegaer griper denne muligheten til å få positiv blest om sitt selskap, sier hun.

Vinneren kan i første rekke vinne synlighet, heder og ære - og muligheten til å være en positiv rollemodell et år for bransjen. I tillegg vil vinneren få delta på iStyrelsens grunnleggende styrekurs samt deltagelse på valgfritt endags kurs fra Energi Norges kursportefølje.

Fristen for å nominere er 15 november, og prisen vil bli delt ut i forbindelse med nettverkssamling i februar 2021.

Powered by Labrador CMS