Oslo 20101206. Statistisk sentralbyrå (SSB) ved Even Høydahl presenterer årets siste utgave av Samfunnsspeilet, om befolkningens levekår og livsstil. Sosiale indikatorer.Foto: Aleksander Andersen / Scanpix .
Oslo 20101206. Statistisk sentralbyrå (SSB) ved Even Høydahl presenterer årets siste utgave av Samfunnsspeilet, om befolkningens levekår og livsstil. Sosiale indikatorer.Foto: Aleksander Andersen / Scanpix .

Kraftig vekst i norsk økonomi i andre kvartal

Publisert

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 0,7 prosent i andre kvartal, ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.

Nasjonalregnskapet som Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde torsdag, viser at det dermed er samme vekst som kvartalet før. Oppgangen følger to og et halvt år med svak vekst.

SSB justerer også opp veksten for forrige kvartal fra 0,6 prosent til 0,7.

Ifølge E24 må man tilbake til 2013 for å finne lignende veksttakt i norsk økonomi, da man hadde to kvartaler med vekst på henholdsvis 0,8 og 1 prosent.

DNB anslo på forhånd at BNP-veksten i fastlandsøkonomien kom til å være på 0,7 prosent, mot Norges Banks estimat på 0,6 prosent.

De foreløpige beregningene viser at den sesongjusterte sysselsettingen økte med 0,4 prosent, eller om lag 10.600 personer. Sammenlignet med samme kvartal i fjor, var det i år om lag 23.700 flere sysselsatte. Det skyldes hovedsakelig en vekst innen bygg- og anleggsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting og overnattings- og serveringsvirksomhet.

(©NTB)