Kraftig økning i fastlandseksporten

Publisert

Fastlandseksporten utgjorde 37,5 milliarder kroner i oktober. Det er en økning på 22 prosent fra samme måned i 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Hvis en legger til eksporten av oljerelaterte varer, økte den totale eksporten til 71,2 milliarder kroner, som er 3,5 prosent mer enn i fjor.

Dette veide ikke opp for at importen økte med 6,5 prosent, til 56,1 milliarder kroner. Handelsoverskuddet ble dermed redusert med 6,5 prosent og endte på 15,1 milliarder kroner, viser tallene.

SSB trekker fram den økte prisen på naturgass som en årsak til den økte eksporten. Det ble utført naturgass til en verdi av 18 milliarder kroner i oktober, 11 prosent mer enn samme måned i fjor. Mengden var omtrent lik.

Men råoljeeksporten falt med 20 prosent, fra 46,2 millioner fat i fjor til 37 millioner fat råolje i år. Så selv om prisen økte med 5,5 prosent fra oktober i fjor, så sank inntektene med 15,6 prosent sammenlignet med fjoråret, til 15,4 milliarder kroner.

Det ble eksportert sjømat for 8,8 milliarder kroner i oktober. Nedgangen fra fjoråret var på 2,5 prosent og skyldes blant annet mindre eksport av makrell og sild. Eksportverdien for fersk hel laks steg med nesten 50 millioner kroner. Dette er en økning på 1,1 prosent. Økningen i verdien av lakseeksporten skyldes økt eksportvolum, prisene har falt.

(©NTB)