Kraftig økning av næringskunder som bytter strømleverandør

Publisert

I NVE's siste leverandørskifteundersøkelse kommer det frem en overaskende stor økning i antall næringskunder som bytter strømleverandør.

Økningen er på hele 44 prosent i årets tredje kvartal, mens det for husholdningene bare er en økning på 5 prosent.

- Det er vanskelig å se åpenbare årsaker til økningen i antall leverandørskifter blant næringskundene. Leverandørskiftene er relativt jevnt fordelt i nettområdene, skriver NVE.

Vanligvis bytter flest av næringslivskundene kraftleverandør i årets første kvartal, og slik er det også i år. Da byttet 18.200 næringskunder strømleverandør, mens 12.100 gjorde det i årets tredje kvartal. Det er likefullt en markant endring da antall leverandørskifter har pleid å ligge på mellom 5.700 og 9.700 i årenes tredjekvartaler.

Selv om NVE ikke ser noen helt åpenbare forklaringer kan det ligge noe i den generelle forståelsen av at det kan henge sammen med konkurransesituasjonen.

- Antall leverandørskifter kan være en indikator for graden av konkurranse i sluttbrukermarkedet for kraft, skriver NVE.

Av husholdningene er det 38 prosent av kundene som ikke har byttet strømleverandør en eneste gang de siste 5 årene.

Her kan du laste ned og lese rapporten.