Oslo  20161129.Illustrasjonsfoto, eksos fra bil.Foto: HÂkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Oslo 20161129.Illustrasjonsfoto, eksos fra bil.Foto: HÂkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kraftig nedgang i svevestøv fra veitransport

Publisert

Svevestøvutslippene fra veitransport i Norge er redusert med over 40 prosent siden 1990, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Vedfyring i boliger og fritidsboliger er den største kilden til utslipp av svevestøv og utgjorde 44 prosent av de norske utslippene, ifølge SSB.

Det samlede utslippet av de forsurende gassene NOX, SO2 og NH3 har gått ned med 27 prosent siden 1990.

«Nedgangen i utslipp av forsurende stoffer fra veitrafikk siden 1990 skyldes primært reduksjon i utslipp av NOX, men også mindre utslipp av SO2 i perioden. Utslippene av ammoniakk har økt noe», skriver SSB.

I 2015 var transport opphav til 44 prosent av utslippene av nitrogenoksider (NOX) i Norge.

– Veitrafikk og skip og båter var dominerende utslippskilder, med henholdsvis 20 og 21 prosent av de totale NOX-utslippene, ifølge SSB.

I perioden fra 1990 er blyutslippene fra veitrafikk redusert med hele 99 prosent.

(©NTB)