Kraftig nedgang i kraftforbruk og -produksjon

Publisert

NVE har lagt ut sin ukentlige status for kraftsituasjonen, samt oppdatert tallene for fyllingsgraden i vannmagasinene.

Der slår de fast at både forbruket og produksjonen av strøm gikk kraftig ned i forrige uke.

- I uke 18 gikk den gjennomsnittlige temperaturen opp over hele landet. Sammen med fridagen 1. mai førte det til at forbruket gikk ned med 15 prosent. Resten av Norden hadde også den samme forbruksutviklingen, skriver NVE.

- Nedgangen i etterspørselen etter kraft i Norden kombinert med en økning i vindkraftproduksjonen medvirket til lavere kraftpriser. Dette bidro til en reduksjon i den norske kraftproduksjonen på 552GWh, tross høyere tilsig, skriver NVE.

Samtidig fortsetter fyllingsgraden i vannmagasinene å falle.

- Ved utgangen av uke 18 var fyllingsgraden i norske magasin 28,6 prosent, skriver NVE.

Dette er en nedgang på 0,9 prosentpoeng fra uken før.

Fyllingsgraden fortsetter å falle. Nå ligger den litt lavere enn den pleier, men den er fortsatt godt innenfor normalområdet.
Fyllingsgraden fortsetter å falle. Nå ligger den litt lavere enn den pleier, men den er fortsatt godt innenfor normalområdet.

- Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for årene 1990-2016 var 34,9 prosent, og minimumverdien 19,4 prosent, skriver NVE.

Fyllingsgraden varierer veldig mellom de fem elspotområdene.

Høyest magasinfylling hadde Vest-Norge med 38,3 prosent, mens Sørøst-Norge hadde lavest fylling med 22,2 prosent. Midt- og Nord-Norge hadde en fyllingsgrad på 29,1 prosent, skriver NVE.

Les også: