Hele landet
Hele landet

Kraftig nedgang i fyllingsgraden

Publisert

Hele landet

I uke 4 lå fyllingsgraden for hele landet på 54,2 prosent. Det er 3,6 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 57,8 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 57,0 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 44.553 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 1 er nå 50,5 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 55,8 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 41,4 prosent. elspotområde 1 har en kapasitet på 5.787 GWh og med en fyllingsgrad på 50,5 prosent tilsvarer det 2.925 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

I uke 4 lå fyllingsgraden for elspotområde 2 på 58,2 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 61,6 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 68,0 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 58,2 prosent tilsvarer det 19.046 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 58,3 prosent i elspotområde 3. Det er 4,4 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 62,7 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 44,4 prosent. Totalt har elspotområde 3 en kapasitet på 7.809 GWH og vannreservene tilsvarer nå 4.553 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 46,9 prosent i forrige uke. Det er 2,5 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 49,4 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 51,7 prosent. Totalt har elspotområde 4 en kapasitet på 19.367 GWH og vannreservene tilsvarer nå 9.086 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 5 er nå 54,1 prosent. Det er 4,2 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 58,3 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 52,7 prosent. elspotområde 5 har en kapasitet på 16.536 GWh og med en fyllingsgrad på 54,1 prosent tilsvarer det 8.943 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.