STAVANGER  20100730.Logo fra Petoro s kontor i Stavanger.Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix .
STAVANGER 20100730.Logo fra Petoro s kontor i Stavanger.Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix .

Kraftig forbedret resultat for statens oljeselskap Petoro

Publisert

Resultatframgangen fortsatte i årets seks første måneder for statens oljeselskap Petoro. Netto kontantstrøm til staten var på 49,2 milliarder kroner.

Dette er 27 prosent – om lag 10,5 milliarder kroner – mer enn i samme periode i fjor, opplyser Petoro i halvårsrapporten. Driftsinntektene økte imidlertid med over 17 milliarder kroner i første halvår.

Den samlede olje- og gassproduksjonen endte på 1,1 millioner fat oljeekvivalenter per dag, 3 prosent høyere enn samme periode i fjor og høyeste halvårsproduksjon på fem år. Av rapporten framgår det at den gjennomsnittlige oljeprisen har vært 51,6 dollar fatet, snaut 13 dollar mer enn i første halvår i fjor.

Rapporten viser videre at Petoros investeringer lå på 12,7 milliarder kroner, en nedgang på 13 prosent. Selskapet opplyser at utbyggingsinvesteringene var høyere enn i fjor, men motvirkes av lavere kostnader til produksjonsboring og lavere driftsinvesteringer.

Petoro passer i rapporten på å uttrykke bekymring for antallet alvorlige hendelser i oljeindustrien der selskapet er involvert.

– Den høye alvorlige hendelsesfrekvensen er fremdeles urovekkende. Selv om det har vært få alvorlige hendelser knyttet til SDØEs portefølje av felt i drift i mai og juni, er det for tidlig å konkludere med at trenden har snudd, skriver Petoro i rapporten.

Petoro er et statlig aksjeselskap som forvalter SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Selskapet er rettighetshaver til om lag en tredel av de norske olje- og gassreservene, samt til den største eierandelen av transportsystemet på norsk sokkel.

(©NTB)