Kraftig fall i skatteinntektene fra petroleumsutvinning

Publisert

SSB har i dag lagt frem oppdaterte tall for de månedlige skatteinntektene.

Totalt sett ser det ikke så verst ut, men en økning på 2,1 prosent fra samme periode i fjor. Etter at årets første kvartal er unnagjort, har staten dratt inn totalt 235,6 milliarder kroner, opp fra 230,8 milliarder kroner på samme tid i år.

Det skjer på tross av at skatteinntektene fra utvinning av olje og gass har falt kraftig. Så langt i år viser postene "Ordinær skatt på utvinning av petroleum" og Særskatt på utvinning av petroleum" en nedgang på henholdsvis 20,4 og 17,2 prosent. Nedgangen kommer på toppen av fjorårets nedgang som var på hele 49,1 og 52,3 prosent.

Dermed ender skatteinntektene på utvinning av petroleum på 3,5 milliarder kroner, mens særskatten utgjør 5,7 milliarder kroner.

Merk at disse tallene ikke viser alle skatteinntekter som olje- og gassbransjen bidrar med. De viser kun den delen av skatteinntektene som kommer direkte fra inntekter på petroleumsutvinning or rørledningstransport, samt særskatten. Det er likevel skremmende å se at inntektene har falt fra henholdsvis 8,7 og 14,4 milliarder i første kvartal 2015 til 3,5 og 5,7 milliarder kroner i årets første kvartal.