Kraftig fall i bensinsalget

Publisert

SSB har lagt frem nye tall for prisene på bensin og diesel, samt hvor mange millioner liter som selges hver måned.

I oktober ble det solgt totalt 742 millioner liter med petroleumsprodukter. Det er en økning på 3,9 prosent fra oktober i fjor.

Bensinsalget har imidlertid falt kraftig. Det ble solgt 89 millioner liter, noe som er hele 8,2 prosent mindre enn oktober i 2016 da det ble solgt 97 millioner liter.

Dieselsalget holder seg imidlertid stabilt høyt. Autodiesel, altså diesel brukt til transport på veiene utgjorde 273 millioner liter i oktober, og det er akkurat like mye som på samme tid i fjor.

Ser vi på utviklingen over tid øker faktisk dieselsalget, mens bensinsalget synker jevnt og trutt.

enerWE har tidligere undersøkt hvorfor bensinsalget faller, og Drivkraft Norge (tidligere Norsk petroleumsinstitutt) forklarte da at det var flere årsaker:

 1. Færre bensinbiler
 2. Bensinbilene kjører færre km
 3. Bensinbilene har blitt mer energieffektive
 4. Elbiler
 5. Ser vi på prisutviklingen, så er prisen på både bensin og diesel høyere enn på samme tid i fjor. Det skyldes delvis avgiftsøkningen fra 1. januar i år, men den har også økt mer enn det. Noe av det kan forklares med økt oljepris, men deler av prisen må nok også tillegges at bensinkjedene har tatt seg bedre betalt.

  Dieselsalget har gått jevnt og trutt oppover, mens bensinsalget har gått jevnt og trutt nedover når man ser bort fra sesongmessige svingninger.
  Dieselsalget har gått jevnt og trutt oppover, mens bensinsalget har gått jevnt og trutt nedover når man ser bort fra sesongmessige svingninger.

  I snitt kostet bensinen 14,25 kroner i oktober, mens dieselen kostet 12,90 kroner literen.

  Les også:

  Både bensinprisen og dieselprisen har steget kraftig gjennom årene som har gått.
  Både bensinprisen og dieselprisen har steget kraftig gjennom årene som har gått.