De grønne rutene viser timer med mer eksport enn import, mens de røde viser timer der Norge importerte strøm. De hvite rutene viser timer der det var noenlunde balanse mellom import og eksport av strøm.
De grønne rutene viser timer med mer eksport enn import, mens de røde viser timer der Norge importerte strøm. De hvite rutene viser timer der det var noenlunde balanse mellom import og eksport av strøm.

Norge eksporterte 257,4 GWh mer strøm enn vi importerte i forrige uke

Publisert

Strømprisene holdt seg stabilt høye gjennom forrige uke, og det var liten forskjell mellom de billigste og dyreste timene.

Det var også en uke der Norge eksporterte mer strøm enn vi importerte. Ifølge tallene fra kraftbørsen Nordpool ble det eksportert mer strøm enn det ble importert 121 timer mens det var større import i 47 timer. Totalt ble det eksportert 257,4 GWh mer strøm enn det ble importert i forrige uke.

Som vanlig var det importoverskudd på natten og eksportoverskudd på dagen gjennom mesteparten av uken. Unntaket var søndag. Da importerte Norge mer strøm enn vi eksporterte i 14 av døgnets 24 timer.

De grønne rutene viser timer med mer eksport enn import, mens de røde viser timer der Norge importerte strøm. De hvite rutene viser timer der det var noenlunde balanse mellom import og eksport av strøm.
De grønne rutene viser timer med mer eksport enn import, mens de røde viser timer der Norge importerte strøm. De hvite rutene viser timer der det var noenlunde balanse mellom import og eksport av strøm.

Eksportoverskuddet skjer i en periode der fyllingsgraden i vannmagasinene har tatt seg kraftig opp, samtidig som det er uttrykt bekymring for at de små snølagrene kan gi markant mindre vann i vannmagasinene etterhvert som resten av snøens smelter i løpet av sommeren.