Kraftbransjen solgte strøm for 13,9 milliarder i august

Publisert

SSB har lagt frem de månedlige tallene for omsetningen innen olje og gass, samt kraftforsyningen.

Der viser tallene at kraftmarkedet solgte strøm for totalt 13,9 milliarder kroner i august, og det er hele 34,5 prosent mer enn i samme måned i fjor. Den kraftige økningen skyldes selvsagt sommerens ekstraordinært høye priser.

Av dette kom brorparten av omsetningen fra hjemmemarkedet. Det sto for 12,9 milliarder kroner, mens eksporten utgjorde 946 millioner kroner.

Sammenlignet med de fleste andre bransjer er dette svært høye månedstall, men de blekner som alltid sammenlignet med den andre store delen av energibransjen.

Der sto utvinning og utvinningstjenester innen olje og gass for 59,1 milliarder kroner, hvorav 10,9 kom fra salg til hjemmemarkedet mens hele 48,2 milliarder kom fra eksportmarkedet.