Kraftselskapene betalte 13,5 milliarder i skatt

831 kraftselskaper betalte i snitt 22,2 millioner kroner i skatt.

Publisert Sist oppdatert

I skattestatistikken for 2019 som SSB la frem i dag kommer det frem at kraftbransjen bidro med 6,3 prosent av Norges skatteinntekter fra selskaper. Det er altså tallene for i forfjor, ikke tallene for i fjor.

Dette er de direkte skatteinntektene fra selskapene, og de inkluderer ikke arbeidsgiveravgift og skatt på lønningene til de ansatte. Det kommer i tillegg.

Skattestatistikken viser at 831 kraftselskaper til sammen betalte 13,5 milliarder kroner i skatt. Det betyr at hvert selskap i snitt betalte 22,2 millioner kroner i skatt.

Skattebidraget var imidlertid lavere enn i 2018. Da bidro 745 kraftselskaper med totalt 16,5 milliarder kroner i skatt.

En viktig årsak til at kraftselskapene skiller seg ut fra resten av næringslivet som en av de virkelig store skatteyterne, er at vannkraften som en av bare to næringer også betaler grunnrenteskatt. Det gir et veldig høyt skattetrykk på en veldig lønnsom næring.

Samtidig har det høye skattetrykket blitt kraftig kritisert over mange år fordi det har ført til at samfunnsøkonomisk lønnsomme oppgraderingsprosjekte rikke har blitt gjennomført fordi det ikke har vært lønnsomt for eierne.

Powered by Labrador CMS