Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

23 prosent av aksjeselskapenes utbytte ble utbetalt av oljebransjen

Og kraftbransjen sto for 5,3 prosent.

Publisert
Grafen viser aksjekapital og utbytte for alle aksjeselskaperog for de som driver innen henholdsvis olje og gass, og elektrisitet.
Grafen viser aksjekapital og utbytte for alle aksjeselskaperog for de som driver innen henholdsvis olje og gass, og elektrisitet.

I sin årlige oversikt over aksjer og utbytte presenterer SSB tall som viser at det totalt ble utbetalt 514 milliarder kroner i utbytte fra 326.237 norske aksjeselskaper.

Av dette sto olje- og gasselskapene for 118,2 milliarder kroner selv om de i henhold til SSB's kategorisering bare utgjorde 1295 aksjeselskaper. Det vil si at selv om disse selskapene kun utgjorde 0,4 prosent av antall aksjeselskaper i Norge, så sto de for 23 prosent av aksjeutbyttene.

Disse tallene inkluderer forøvrig ikke leverandørbedriftene og annen industri rettet mot olje- og gassvirksomhet.

Den andre delen av energibransjen, den delen som SSB kategoriserer som Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning sto for 27,2 milliarder kroner i utbytte. Det utgjør 5,3 prosent av de totale aksjeutbyttene, og den andelen sto de for selv om de med sine 1532 aksjeselskaper kun utgjør 0,5 prosent av de norske aksjeselskapene.

Utbyttene fra kraftselskapene går forøvrig i stor grad til offentlige eiere.

Selv om det er stor forskjell på utbytteutbetalingene mellom oljebransjen og kraftbransjen, er ikke den pålydende aksjekapitalen så forskjellig. Ifølge tallene fra SSB. utgjør oljeselskapennes pålydende aksjekapital 107,6 milliarder kroner mens kraftbransjens aksjekapital utgjør 91,7 milliarder kroner.

Forøvrig har utbyttene i oljebransje økt kraftig de siste årene, mens utbyttene i kraftbransjen har holdt seg noe mer stabile, og med en liten nedgang i fjor.

Powered by Labrador CMS